Actua Een nieuw fiscaal landschap? De blauwdruk voor fiscale hervorming anno 2022

Recent werd door Vincent Van Peteghem, de Vice-eersteminister en minister van Financiën, een nota voorgesteld waarin een aanzet gegeven wordt voor de grote fiscale hervorming waarvan reeds jaren sprake. Deze nota werd in opdracht van Minister Van Peteghem voorbereid door een werkgroep onder leiding van professor fiscaal recht, Mark Delanote. Wat houdt deze blauwdruk precies in?

Gepubliceerd op 18/08/2022