Plus Worden alle meerwerken automatisch vergoed?

Om na te gaan of uitgevoerde meerwerken moeten worden vergoed, is het van belang in eerste instantie de bepalingen van de contractuele documenten na te gaan. Daarmee bedoelen we zowel de offerte, als het aannemingscontract, de bepalingen van het lastenboek, de orderbevestiging, enzovoort. We maken een onderscheid tussen 3 mogelijkheden.

Gepubliceerd op 09/06/2018