Plus Welke afspraken moet u maken met uw onderaannemer?

Bent u hoofdaannemer op een werf en u wenst bepaalde werken te laten uitvoeren door onderaannemer(s), dan is het belangrijk de vereisten die u worden opgelegd door de bouwheer ook op te nemen in het onderaannemingscontract.

Gepubliceerd op 09/06/2017