Plus Verzekeringen in de bouw uitgelegd: de BA-verzekering & A.B.R. polis

De bouwsector is in de afgelopen decennia sterk veranderd, zowel in omvang als wat betreft complexiteit, gebruik van nieuwe technieken, funderingsmethoden, enzovoort. Met als gevolg dat de bouwactoren (bouwheer, aannemers, architecten, ingenieurs) geconfronteerd worden met meer risico’s en onvoorziene situaties waardoor hun aansprakelijkheid in het gedrang komt.

Gepubliceerd op 09/05/2016