Plus De extra-contractuele aansprakelijkheid van de aannemer

De algemene plicht tot zorgvuldigheid die voor iedereen geldt, is voorzien in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek (principe van de burgerlijke aansprakelijkheid): “Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden”.

Gepubliceerd op 08/05/2017