Correcte aangifte onroerende voorheffing op Materieel en Outillage is interessant

Een correcte aangifte van mutaties in Materieel & Outillages kan tot een belastingbesparing leiden. Bereken hier uw situatie.

Sinds 1/1/1998 werd het Kadastraal Inkomen (KI) op Materieel en Outillage (M&O) bevroren. Alle nieuwe investeringen in M&O zijn dus sinds 1998 vrijgesteld. Enkel investeringen in tweedehands-M&O zijn niet vrijgesteld.

Daarom zagen sommige bedrijven niet altijd de noodzaak om de administratie op de hoogte te houden van nieuwe aanschaffingen in M&O.

QUOTE: “Sinds een aantal jaar echter kan een correcte aangifte van mutaties in M&O wel degelijk tot een belastingbesparing leiden. Sinds 1/1/2009 mogen desinvesteringen immers afgetrokken worden van het ‘bevroren’ KI van 1/1/1998, onafhankelijk van de nieuwe investeringen sinds 1/1/1998”

Een voorbeeld

  • Op 1/1/1998 had u een Kadastraal Inkomen van € 10.000
  • Sindsdien hebt u nog voor een KI van € 8.000 geïnvesteerd: u blijft dus maar belast op een KI van € 10.000, ook al is uw totale KI in feite € 18.000
  • Na 1/1/2008 (AanslagJaar 2009) hebt u ook voor een KI van € 2.000 gedesinvesteerd: u wordt nog slechts belast op € 8.000

De verdere gunstige aanpassing is in voege sinds 2014: voor de periode 2014-2016 wordt de KI-drempel zowel verminderd met het KI van desinvesteringen als met het KI van de nieuwe investeringen (in nieuw M&O).

Nemen we hetzelfde voorbeeld als hierboven, maar u hebt bovendien recentelijk nog geïnvesteerd in nieuwe M&O voor een KI van € 3.000, dan is uw belastbaar KI nog € 5.000 (€ 8.000 – € 3.000).

3 voordelen in totaal

  • Nieuwe investeringen zijn sowieso vrijgesteld
  • Deze nieuwe investeringen mogen van het KI worden afgetrokken
  • Het oude M&O dat door de nieuwe investering wordt vervangen en verwijderd, doet eveneens het KI verder dalen

QUOTE: “Mogelijks liggen dus gemakkelijke belastingbesparingen voor het rapen: bekijk eens in detail uw aangifte voor de onroerende voorheffing op M&O”

Nog even ter algemene info

  • Het KI op M&O = aanschaffingswaarde x 30% x 5,3%
  • De gewestelijke basisheffing = 2,5% van het geïndexeerde KI
  • De provincies en de gemeenten heffen opcentiemen op deze basisheffing

Sinds 2005 moeten rechtspersonen geen gewestelijke onroerende voorheffing op M&O meer betalen. Dit wordt in de aanslag verrekend via een belastingkrediet. Opcentiemen van de provincie en de gemeenten blijven uiteraard wel.

M&O (machines, toestellen en andere installaties) zijn slechts belastbaar indien zij uit hun aard of door bestemming onroerend zijn geworden. Dit veronderstelt eveneens dat de eigenaar van het onroerend goed en de eigenaar van de M&O dezelfde persoon zijn.