Plus Het nut en de werking van ontkoppelingsmatten in tegelvoeren

Om de vele vragen rond het nut en de werking van ontkoppelingsmatten in tegelvloeren te kunnen duiden, en de tegelsector hieromtrent een betere ondersteuning te kunnen bieden, voerde het WTCB een prenormatieve studie uit. Hieruit kon afgeleid worden dat de geteste ontkoppelingsmatten wel degelijk een ontkoppelende werking hadden, dat ze gepaard gingen met een afname van de hechtsterkte en dat ze een verhoging van de gevoeligheid voor schokken en een verwaarloosbare tot lichte verbetering van de akoestische prestaties met zich meebrachten. In dit artikel lees je de resultaten van deze prenormatieve studie.

Gepubliceerd op 29/03/2019