Plus Barsten tussen voeg- en tegelranden leidden tot expertise

Problemen met schade na een plaatsing kunnen zich voordoen met zowel keramische als natuursteentegels, ongeacht hun formaat. In deze case vertoonden bijna 100 m² keramische vloertegels kleine tot middelmatige scheurtjes tussen tegelrand en cementgebonden voeg. Een teken van volledige onthechting op korte termijn van de volledige vloer? Dat was de hamvraag in dit technisch verhaal.

Gepubliceerd op 03/06/2022