Plus Arbeidsomstandigheden in de Belgische vloer- en wandtegelfabrieken vóór 1914

Over de concrete arbeidsomstandigheden in Belgische keramische tegelbedrijven vanaf ca. 1840 tot 1914 is weinig in detail geweten. Via statistisch materiaal kunnen we ons enkel een globaal beeld vormen van het aantal werknemers en de verhouding mannen – vrouwen – kinderen daarbinnen. Andere gegevens zijn eerder schaars. Een unieke fotoreeks van de Manufactures de Céramiques d’Hemixem Gilliot & Cie biedt ons een uitzonderlijke inkijk op de arbeidsrealiteit binnen de grootste Belgische fabriek in de sector.

Gepubliceerd op 22/12/2022