No

Femo werd opgericht in 1992 en groepeert de Belgische en Luxemburgse producenten van industriële cementgebonden mortels.

De Federatie streeft ernaar de kwaliteit en de innovatie van de producten van haar leden te bevorderen en de nodige informatie te verstrekken aan de gebruikers.

Verschillende werkgroepen binnenin de Federatie zetten zich in voor welbepaalde thema's: certificering van de mortels, implementatie van de nieuwe Europese normen, communicatie op gebied van veiligheid, classificatie van de mortels, enz...