Exclusief interview Beltrami en Brachot-Hermant na de overname

De overdracht is goed voor een geconsolideerde jaaromzet van € 140 mio en 550 medewerkers

De natuursteensector daverde op 10 november op haar grondvesten, toen 2 gevestigde waardes binnen de Belgische markt elkaar het jawoord gaven. Beltrami, het natuursteenbedrijf uit Harelbeke dat vooral gekend staat om haar natuursteentegels, sterke distributie en haar online verhaal via stoneasy.com, droeg alle aandelen over aan Brachot-Hermant.

Eendracht maakt macht want dankzij deze overname en schaalvergroting biedt de groep Brachot een versterkte service, een nog breder gamma, een vlottere distributie en een correcte prijs. Dat Brachot zich hierdoor als verticaal geïntegreerde groep nog steviger in de markt zet, mag duidelijk wezen. Met hun 11 steengroeves, 6 zagerijen en 10 magazijnen verspreid over Europa, Afrika en India versterken ze dankzij de verfijnde knowhow van Beltrami en de digitale visie van Stoneasy.com hun positie die niet alleen de 3 bedrijven maar de volledige sector ten goede komt.

Polycaro had op de dag van de bekendmaking een exclusief interview met de drijvende krachten achter beide bedrijven, Gilles Van Overberghe en Herwig Callewier.

Polycaro: “Een overname: wie bracht het idee aan en waarom?”

Gilles Van Overberghe, Managing Director en, samen met zijn broer Lucas en zus Pauline de 4e generatie van Brachot-Hermant, vertelt:

beltrami brachot overname3“Ik heb lang nagedacht over de sector en over de toekomst. Als je blijvend goede producten wil kunnen aanbieden tegen een correcte prijs, dan heb je nood aan schaalvergroting de dag van vandaag. Een schaalvergroting laat immers ook toe om te kunnen blijven investeren in machines voor ontginning van blokken en oppervlakte-afwerkingen van platen. Waar wij, met onze eigen steengroeves en fabrieken, sterk zijn in die ontginning van blokken en de productie van platen, is er nog een heel ander segment dat wij onvoldoende hebben aangeboord. Een bedrijf zoals Beltrami blinkt uit op het vlak van tegels en de projectmarkt, het heeft een sterk communicatie- en marketingbeleid en is met haar dochterbedrijf Stoneasy.com de onlinemarkt binnengestapt waarin ik heel sterk geloof. Bovendien zijn we beiden familiebedrijven en liggen we op een boogscheut van elkaar verwijderd.”

Ik was ervan overtuigd dat Brachot en Beltrami complementaire bedrijven zijn die elkaar kunnen versterken. We hebben immers elk onze sterktes die door deze overname niet enkel de 3 bedrijven maar de hele markt ten goede komen. Een overname zag ik dan ook als een natuurlijke match tussen 2 bedrijven.Gilles Van Overberghe, Managing Director Brachot-Hermant

Herwig Callewier, voormalig eigenaar en huidig General Manager van Beltrami pikt in: “Het is onmiskenbaar dat schaalvergroting en consolidatie in onze sector zal moeten gebeuren. Ofwel krimp je in en word je een nichespeler, ofwel verenig je je krachten. Met het sterke team en de human skills die Beltrami in huis heeft, was schaalverkleining voor mij geen optie. Hoe Gilles mij de markt heeft geschetst, heeft mij echter doen nadenken. Bovendien heb ik enkel mijn zoon Bram Callewier die met Stoneasy.com als enige van mijn kinderen mee in het Beltrami-verhaal is gestapt, wat het aspect familieplanning er niet op vereenvoudigt.”

In die zin had ik wel oor naar het initiatief van Brachot. Een jaar later is de overname een feit en gaan we met Beltrami en Stoneasy een geweldig groeiverhaal tegemoet.Herwig Callewier, General Manager Beltrami

Polycaro: “Hoe vertaalt zich dat concreet voor de markt?”

Herwig Callewier: “De 3 merknamen Beltrami, Stoneasy.com en Brachot-Hermant blijven behouden en de bedrijven zullen elkaar zowel op geografisch als op productievlak op termijn versterken. Concreet betekent dit voor de markt dat we betere prijzen zullen kunnen onderhandelen doordat we in grotere volumes spreken. Ons productengamma wordt verbreed, en onze afzetgebieden gaan gevoelig vergroten. Brachot is actief in landen waar wij met Beltrami niet op focussen zoals Oost-Europa, Duitsland of Nederland. Daarenboven zie ik ontzettend veel potentieel in de Franse markt alsook uitbreiding in Engeland. Dat zijn buurlanden waar wij absoluut moeten groeien. Met Beltrami alleen konden wij dat niet. Samen kunnen we echter dat verhaal aanpakken zoals het moet.”

Gilles Van Overberghe gaat verder: “Bovendien kunnen onze klanten door de snel wisselende modegrillen moeilijk grote voorraden aanhouden. Dankzij deze overname kunnen we nu profiteren van de uitwisseling van voorraden en door een vergroot netwerk van depots kunnen we nog dichter bij onze klanten staan. Die klanten bevinden zich voor alle duidelijkheid nog steeds louter in het B2B-segment. Noch Brachot noch Beltrami heeft ooit de ambitie gehad om zich op de consumentenmarkt te begeven, en dat zal ook niet het geval zijn door deze schaalvergroting. Bijkomend voordeel van deze overname is ons vergroot vrachtwagenpark. De Groep telt nu 18 vrachtwagens waardoor we nog sneller zullen kunnen leveren binnen de BeNeLux. Dit project zal echt kansen bieden waarin ik sterk geloof dankzij de vele synergiën.”

beltrami brachot overname3

Polycaro: “Wat zijn de gevolgen voor het personeel?”

Herwig Callewier: “Brachot heeft me gevraagd aan boord te blijven van Beltrami en verantwoordelijkheden op te nemen binnen de Groep Brachot. Ik zal vanaf heden mijn titel van Chairman omruilen door General Manager van Beltrami en zal ook instaan voor de integratie van de 2 Britse en 6 Franse vestigingen van de Groep. Mijn zoon Bram behoudt de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de online divisie van Stoneasy.com. Bram en ikzelf treden ook toe tot het directiecomité van Brachot om zo de continuïteit met klanten, personeel en leveranciers te garanderen.”

Door deze overname zien wij enkel kansen doordat wij er een gigantische afzetmarkt bijkrijgen. Zeker doordat de Franse natuursteenmarkt in herstructurering is, is het nu het moment om daar snel in te grijpen. Ook in Duitsland vallen er mogelijkheden te rapen. Dus naar onze medewerkers toe zie ik geen problemen, alleen maar opportuniteiten.Herwig Callewier

“Toen ik gisteren de boodschap meedeelde aan het personeel van Beltrami, kwamen er uiteraard heel wat emotionele reacties naar boven. Beltrami is dan ook een hecht familiebedrijf dat een nauwe band heeft opgebouwd met haar team. Ik heb hen gezegd dat ik een project heb ondertekend en dat ik mijn engagement heb gegeven om dat goed uit te voeren. De toekomst is hierdoor verzekerd wat moeilijker was geweest als Beltrami in de familie was gebleven. Waar nu misschien onzekerheid heerst onder de werknemers, zal op termijn iedereen beseffen dat het de juiste beslissing is geweest. De uitdaging is er, maar ook de mogelijkheden. Het is echt wel een complementair verhaal zowel naar opportuniteiten als naar kennisoverdracht toe. Ik zal er dan ook voor de volle 100% tegenaan gaan.”

beltrami brachot

Polycaro: “Hoe moet de markt de Groep Brachot nu aanzien?”

Gilles Van Overberghe: “Wij zijn een verticaal geïntegreerde groep. Het voordeel voor de klant is dat hij nu gaat aankopen bij een bedrijf dat alles in eigen handen heeft: de groeve, de productie, de distributie. De aankoop gebeurt rechtstreeks binnen één en hetzelfde bedrijf en bijna letterlijk aan de bron. Dit is een grote troef en een mooi verhaal dat we hierdoor kunnen aanbieden. Het onder controle hebben van de ontginning en de productie is trouwens steeds onze strategie geweest. Wij zijn een bedrijf met eigen groeves en fabrieken verspreid over Europa, Afrika en India. Voor de nieuwe groep is net dit feit een enorme meerwaarde. Waar Brachot in het verleden soms wat minder zichtbaar was, zal mede dankzij de knowhow van Beltrami op vlak van marketing en de online kennis van Stoneasy, nu voor beide bedrijven een prominente aanwezigheid op de natuursteenmarkt verzekerd zijn.”

Dirk Van Overberghe, Algemeen Directeur van Brachot-Hermant besluit met mooie woorden:

Het is onze wens en ambitie om de bewezen succesformule van Beltrami en Stoneasy.com verder uit te bouwen. Beltrami beschikt over een goede marktpositie, bekwame en enthousiaste medewerkers, een groot klantenbestand en betrouwbare leveranciers. Met het nieuwe management zal de Groep nieuwe kansen benutten om de marktpositie van de merken Beltrami, Stoneasy.com en Brachot verder uit te breiden in Europa.Dirk Van Overberghe, Algemeen Directeur Brachot-Hermant

Met de overdracht van de Beltrami Groep brengt Brachot-Hermant één Belgische groep tot stand, goed voor een geconsolideerde jaaromzet van 140 miljoen euro en 550 medewerkers.


Foto’s: Lies Paelinck