Dominique Abbeloos

Advocaat

Artikels door auteur

  • Is de aannemer aansprakelijk bij (lichte) verborgen gebreken?

  • Worden alle meerwerken automatisch vergoed?

  • Winst van het boekjaar reserveren: de liquidatiereserve

  • Welke afspraken moet u maken met uw onderaannemer?

  • De extra-contractuele aansprakelijkheid van de aannemer

  • Betaal uw BTW tijdig en vermijd zo 15% boete van rechtswege

  • Overuren fiscaal vriendelijk uitbetalen? Lees hier hoe je dat doet.

  • Verzekeringen in de bouw uitgelegd: de BA-verzekering & A.B.R. polis

  • Wie betaalt de kosten bij een gerechtelijke procedure?

  • Correcte aangifte onroerende voorheffing op Materieel en Outillage is interessant