Duurzaam bouwen met PCI Nanorapid en PCI Periplan Flow

Rekening houden met de effecten op het milieu bij het (ver)bouwen is een belangrijk thema in de bouw. Maar niet alleen duurzaam bouwen is relevant, het moet ook steeds sneller. Producten moeten snel drogen, zodat het werkproces versneld kan worden. PCI speelt hier op in door producten aan te bieden die enerzijds duurzaam zijn en anderzijds snel droog zijn. Namelijk PCI Nanorapid en PCI Periplan Flow. Beide producten zijn vervaardigd op basis van de nieuwe CSA-technologie, waarvoor octrooi is aangevraagd.

Gepubliceerd op 02/05/2023