WTCB legt tegelzetters in de watten

Dat het dreigende coronavirus al veel roet in het eten heeft gestrooid hoeft geen verdere uitleg. Veranderlijke omstandigheden verplichten onze gewoontes en fysiek gedrag gevoelig aan te passen. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) zocht naar oplossingen om tijdens deze woelige periode ook onze tegelzetters alternatieven aan te bieden.

Technisch Comité

De eerste vergadering dit jaar van het WTCB TC ‘Harde Muur- en Vloerbekleding’ verliep spijts het COVID-19 toch enigszins vlotjes via het web. Animator Ir. Tinne Vangheel trommelde op 11 juni 2020 haar leden bijeen via een virtuele meeting zodat iedereen op de computer van thuis uit de vergadering actief kon meevolgen. Ook voor voorzitter Peter Goegebeur van het Technisch Comité was het even wennen, maar die had al wat ervaring kunnen opdoen tijdens de voorbereidingsfase van het werkprogramma 2020-2021. Het WTCB gebruikte hiervoor de ‘Microsoft Teams’-tool, waar online vergaderen mogelijk is met beeld en geluid en waar vanop afstand documenten kunnen gedeeld worden.

12-WTCB-foto 1

In bijlage van de uitnodigingsmail werd een document toegevoegd waarin stap voor stap werd uitgelegd hoe je kan inloggen en deelnemen. Men hoefde niets te installeren, deelnemen kon eenvoudig met één muisklik via de internetbrowser. Technisch was het echter nog niet mogelijk om in deze ‘Teams-vergadering’ met simultaanvertaling te werken. De animatoren kwamen hier tijdig in tussen voor een goed begrip van de discussies tijdens de bijeenkomst. “We zetten alles in het werk om zo snel mogelijk te kunnen evolueren naar vergaderingen met simultaanvertaling”, weerklonk het over het internet.

De vergadering werd geopend door de voorzitter met de klassieke verwelkoming doch dit keer met zorg voor de gezondheid van de deelnemers en hun naasten, waarna de goedgevulde dagorde van start kon gaan beginnend bij de goedkeuring van het verslag van de vorige meeting.

Naast een positieve evaluatie van de brainstormsessie ‘Give me Five’ kwam een heel belangrijk agendapunt aan bod: de voltooiing van de vertaling van de nieuwe TV (Technische Voorlichting) ‘Buitenvloeren’ dat normaliter eind dit jaar aan de branche zal kunnen voorgesteld worden. Daarnaast wordt de TV ‘Plaatsingstechniek van mozaïek’ omgezet naar een ‘Gids voor de goede uitvoering van mozaïekwerken’ en worden de Technische Voorlichtingen ‘Dekvloeren’ herzien.

Technisch-wetenschappelijke informatiebron

Het WTCB biedt de zelfstandige aannemer verschillende diensten aan, waaronder:

 • Het leveren van technische bijstand (telefonisch of op de werf na aanvraag)
 • Het brengen van klaarheid bij vragen over bouwnormen
 • Het geven van ondersteuning in verband met bedrijfsbeheer en digitalisatie
 • Het verlenen van advies bij innovatieve ideeën of octrooiaanvragen
 • Het uitvoeren van proeven voor de bouwsector
 • Het bieden van hulp bij BENOR (www.benor.be), technische goedkeuringen (www.butgb.be) en CE-markering (www.belgium.be).

De website van het WTCB maakt het de tegelzetter heel gemakkelijk om de WTCB TV’s (Technische Voorlichtingen), WTCB dossiers en infofiches te kunnen raadplegen. Er wordt momenteel gewerkt aan een gebruiksvriendelijkere versie om het de gebruiker nog meer te vergemakkelijken. Ook telefonisch kan men (gratis) om technische hulp vragen bij de dienst ‘Technisch Advies’.

Onlangs lanceerde men er ook de Webinar-cursussen, die via een powerpointpresentatie bepaalde onderwerpen gedurende een klein kwartiertje aansnijden. “Een zeer goed initiatief”, vinden alle leden van het Technisch Comité.

Voor onze tegelzetters werden onder meer reeds volgende interessante onderwerpen behandeld:

 • N°4 Verlijmen van keramische tegels op dekvloeren
 • N°10 Uitvoering van ETICS met harde bekledingen
 • N°11 Zwembaden: compatibiliteit van het afwerkingsmateriaal met het zwembadwater
 • N°17 ETICS met harde bekledingen -Aansluiting op het schrijnwerk
 • N°31 Berekening van de dikte van keramische vloertegels en vloertegels uit natuursteen
 • N°57 ETICS met harde bekledingen: gebruiksgrenzen

Al deze technisch-wetenschappelijk onderbouwde web-seminaries kunnen teruggevonden worden op de WTCB-site: www.wtcb.be

Informeren en opleiden staan dus meer dan ooit tevoren bovenaan het WTCB-lijstje, waar prioritaire en actuele onderwerpen zullen behandeld worden in samenwerking met andere beroepsfederaties zoals FEMO, FEBENAT en FECAMO CONFEDERATIE BOUW, en opleidingscentra zoals TECNO BOUW en BITA. Interessante onderwerpen die u behandeld wenst te zien in artikels of onderzoeksprojecten kunnen altijd aan het werkprogramma van het WTCB toegevoegd worden. Ook actuele foto’s van uw afgewerkte projecten met betrekking tot terrasbouw of mozaïekrealisaties zijn altijd welkom om opgenomen te worden in speciale uitgaven.

Aarzel niet om rechtstreeks een seintje te geven aan Ir. Tinne Vangheel: tinne.vangheel@bbri.be of peter@tileXpert.be voor een preselectie. Uiteraard wordt de bron (lees: uw bedrijf) steeds vermeld.

En onder de rubriek ‘Technology Wath’ vonden we nog een merkwaardige eyecatcher: “De houtsector komt uit met een imitatie keramisch parket”! Jawel, u leest het goed, de structuur en legpatroon van keramische parkettegels worden binnenkort op houten planken nagebootst…


Tekst + foto’s: tileXpert