Een volwaardig pensioen opbouwen als zelfstandige?

Dat kan via een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). Het gemiddeld wettelijk pensioen in België is vandaag relatief laag, zeker voor zelfstandigen. Het merendeel van de zelfstandigen en de bedrijfsleiders doet daarom beroep op de VAPZ. Met de VAPZ kunnen bedrijfsleiders en zelfstandigen hun wettelijk pensioen aanvullen en krijgen ze extra fiscale en sociale voordelen. Toch is de VAPZ niet genoeg om dezelfde levensstandaard aan te houden. De bedrijfsleiders hadden reeds IPT om hun pensioen verder aan te vullen, terwijl de zelfstandigen als variant enkel nog hun spaarboekje hadden. Met de POZ komt daar nu verandering in.

Sinds 30 juni 2018 hebben ook zelfstandigen de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen via een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) en geven de betaalde POZ-bijdragen recht op een belastingvermindering van 30% (+ gemeentebelasting) in uw aangifte personenbelasting. Deze belastingvermindering wordt slechts toegekend indien er geen pensioenkapitaal wordt gevormd dat de 80%-grens van het wettelijk rustpensioen overschrijdt.

De POZ is net zoals de Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandige bedrijfsleiders, een aanvulling op de reeds bestaande Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Met de invoering van de POZ hebben zelfstandigen in een eenmanszaak ook een mogelijkheid om hun wettelijk pensioen aan te vullen tot een volwaardig pensioen.

Voor wie?

POZ kan enkel worden afgesloten door zelfstandigen actief als natuurlijke persoon (met uitzondering van zelfstandige bedrijfsleiders), de meewerkende echtgenoot en voor de zelfstandige helpers. Zelfstandigen in bijberoep kunnen deze ook afsluiten onder bepaalde voorwaarden.

80%-regel

Eén van de voorwaarden om te genieten van een belastingvermindering is dat uw totale pensioen, de som van uw wettelijk pensioen (1ste pijler) en aanvullende pensioenen (2de pijler), voor een volledige loopbaan van 40 jaar niet hoger mag zijn dan 80% van uw referentie-inkomen, nl. het gemiddeld inkomen van de laatste drie jaar. De maximum toegelaten premie voor POZ hangt dus af van de VAPZ-premie en de combinatie zorgt voor het grootste aanvullende pensioenkapitaal.

Opgelet, de 80%-grens wordt voor POZ en VAPZ anders berekend. Laat deze grens dan ook door uw verzekeringsmakelaar berekenen.

Taxatie

Op de POZ-premies betaald u een taks van 4,4%. Het pensioenkapitaal zelf wordt op moment van wettelijke of vervroegde pensionering of bij overlijden belast aan een afzonderlijke tarief van 10% (+ gemeentebelasting). Indien u het pensioenkapitaal op een ander moment zou willen opnemen betaalt u 33% (+ gemeentebelasting) in plaats van 10%. Het moment van opname van het kapitaal is van zeer groot belang, dit laatste geldt tevens voor de andere pensioenvormen.

Conclusie

Op fiscaal vlak blijft VAPZ interessanter. Bij VAPZ betaalt u geen premietaks en de betaalde bijdragen kan u aftrekken als beroepskost in de personenbelasting, dit komt neer op een belastingbesparing aan het marginaal tarief (maximaal 50% + gemeentebelasting). Bijgevolg betaalt u ook minder sociale bijdragen.

POZ is wel een goede aanvulling op uw VAPZ, maar staar u hier niet blind op. Er zijn ook andere goede pensioenvormen zoals het klassieke pensioensparen, langetermijnsparen en IPT voor degene die een vennootschap hebben.


Voor meer informatie kan u bij uw verzekeringsmakelaar of bij Mon3aan terecht. Mon3aan is gespecialiseerd in fiscaliteit voor kmo’s. Naast personenbelasting hebben we tevens specialisten in vennootschapsbelasting, BTW en andere fiscale en juridische domeinen.

Accountancy MON3AAN
info@mon3aan.be
09/247 47 65