“Tegen verplichte verzekering voor aannemers”

Kris Peeters wil een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers. De Confederatie Bouw waarschuwt.

De Confederatie Bouw wil de dialoog aangaan met Federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. Die wil een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers invoeren. De Confederatie Bouw waarschuwt voor mogelijke negatieve gevolgen van zo’n verzekering: een verhoging van de kosten en een vertraging van het bouwproces.

Het idee van een algemene verplichte beroepsverzekering in de bouw is niet nieuw. Sinds 2006 zijn architecten verplicht om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Aannemers zijn gedurende tien jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken, maar zijn niet verplicht om zich daartegen te verzekeren. Dat is in zekere zin ook logisch, want een aannemer kan een eventueel gebrek zelf nog rechtzetten, wat in de praktijk ook vaak gebeurt.

Niet zaligmakend

De ervaringen met een verplichte aansprakelijkheidsverzekering in het buitenland (bijvoorbeeld in Frankrijk) tonen dat zo’n verzekering niet zaligmakend is. De aanzienlijke randkosten (administratie, expertise, procedure) leiden tot een verhoging van de bouwkost met 5% en een vertraging van het bouwproces. Er is een verhoogd risico op aansprakelijkheidsclaims, de weigering van een verzekering of de toekenning tegen abnormaal hoge premies.

Oneerlijke concurrentie

Een verhoging van de kosten kunnen onze bouwbedrijven vandaag echt niet meer slikken. Ze moeten immers opboksen tegen de oneerlijke concurrentie en sociale dumping van buitenlandse ondernemingen actief op onze markt. Bij ongewijzigd beleid wordt geraamd dat 40.000 banen zullen sneuvelen in de bouw tegen het einde van de regeerperiode.

QUOTE
Gezien de economische context en de concurrentie van buitenlandse bedrijven is het een slecht moment om onze bouwbedrijven opnieuw op kosten te jagen. Wij vragen nieuwe zuurstof voor onze bedrijven, geen verstikking.”
Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw