Wat verandert er voor aftrekbaarheid van je personenwagen in 2020?

Het zomerakkoord van de regering Michel brengt grondige wijzigingen met zich mee inzake autofiscaliteit. De nieuwe regeling is in werking getreden in de personenbelasting vanaf 01/01/2020 en geldt enkel voor wagens die werden aangekocht vanaf 01/01/2018. Wagens die voor deze datum werden aangekocht blijven voor minimum 75% aftrekbaar.

In de vennootschapsbelasting wordt de nieuwe regeling toegepast vanaf aanslagjaar 2021. In tegenstelling tot de personenbelasting geldt de regeling voor alle wagens, ongeacht de datum van aankoop.

Mon3aan zet voor jou de belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

Aftrekbaarheid

Om de aftrekbaarheid van de wagens te bepalen moet er een nieuwe formule gebruikt worden:

  • 120 – ( 0,50 x coëfficiënt volgens brandstoftype x CO2-uitstoot)

Waarbij volgende coëfficiënten worden toegepast:

  • 1 = diesel
  • 0,95 = benzine, lpg, elektrische voertuigen
  • 0,90 = aardgas en motoren met een vermogen lager dan 12 PK

Het aftrekpercentage kan niet lager dan 50% en niet hoger dan 100% zijn. Er is echter een uitzondering voor wagens met een CO2-uitstoot van meer dan 200 g/km. De kosten verbonden aan deze wagens zullen nog slechts voor 40% fiscaal aftrekbaar zijn.

Het is duidelijk dat door deze formule de fiscale aftrekbaarheid van de meeste wagens zal dalen. Ook de brandstofkosten zullen niet langer standaard voor 75% aftrekbaar zijn. Zij zullen  onderworpen worden aan hetzelfde aftrekpercentage als de autokosten.

Echte vs fake-hybride wagen

Bij de aankoop van een hybride wagen dient u er op te letten dat de batterijcapaciteit hoger is dan 0,5 kWh of dat de CO2-uitstoot lager is dan 50 g/km zodat de wagen aangemerkt wordt als een echte hybride. Indien een hybride wagen niet aan deze voorwaarden voldoet, zal deze beschouwd worden als een fake-hybride. Het aftrekpercentage van deze wagens wordt berekend aan de hand van de CO2-uitstoot van een vergelijkbaar niet-hybride model en deze zullen vaak een hogere CO2-uitstoot hebben.

En wat met lichte vrachtwagens?

Bovenstaande wijzigingen hebben betrekking op personenwagens. De fiscaliteit met betrekking tot de lichte vrachtwagens is niet gewijzigd. Ter verduidelijking zetten we de regeling van lichte vrachtwagens nog even kort uiteen.

Aan het gebruik van een lichte vracht zijn een aantal voordelen verbonden:

  • Bij aankoop moet er geen belasting op inverkeerstelling betaald worden.
  • De verkeersbelasting ligt lager.
  • De beroepskosten zijn voor 100% aftrekbaar, er geldt dus geen aftrekbeperking.
  • De BTW is 100% aftrekbaar indien de lichte vracht volledig beroepsmatig wordt gebruikt.

Bij een gemengd gebruik kan er geopteerd worden voor het bijhouden van  een rittenadministratie  of van een forfait. Indien u een rittenadministratie bijhoudt, kan de BTW afgetrokken worden op basis van het werkelijke beroepsgebruik. Maar er kan ook geopteerd worden voor het gebruik van een forfait. Er bestaan twee forfaits:

  • Een forfait van 85% indien de lichte vracht overwegend beroepsmatig wordt gebruikt.
  • Een forfait van 35% indien er geen overwegend beroepsgebruik is.

Ten slotte willen wij u er nog op wijzen dat de omgebouwde lichte vrachtwagens vaak niet voldoen aan de voorwaarden die worden opgelegd door de fiscus. Zo moet een lichte vracht steeds beschikken over een afgesloten laadruimte en de laadruimte moet bestaan uit een laadvloer die geen verankeringsplaatsen heeft voor extra banken.


Laat u adviseren!

Wij raden aan uw fiscaal adviseur te contacteren vooraleer u een nieuwe wagen aankoopt zodat hij alle fiscale gevolgen voor u kan analyseren. Meer info via www.mon3aan.be.