Tips & tricks: opvolging binnen een familiebedrijf

Binnen een familiebedrijf stellen ondernemers zich vaak een aantal specifieke vragen: Wat met de familiale opvolging van binnen het bedrijf? Geef ik alles reeds weg of werk ik nog mee? Hoe kan ik dit het best voorbereiden en hoe zorg ik ervoor dat de volgende generatie niet gebukt gaat onder zware erfbelastingen? Kan ik nog enige controle behouden binnen het bedrijf?

Door het uitstippelen van een vermogensplanning creëert u gemoedsrust voor uzelf, maar ook de familie. U bespaart belastingen en u kan de onderneming onverdeeld laten vererven zodat de continuïteit niet in het gedrang komt. Er bestaan verschillende mogelijkheden om dit te realiseren, met behoud van een minimale controle. Zo kan je het bedrijf (of de aandelen) gewoon schenken, maar kan je ook werken met een maatschap of een private stichting.

Maatschap of private stichting

Dit zijn vehikels die worden opgezet om de beslissingsmacht over het familiebedrijf bij één of meerdere personen te leggen, bijvoorbeeld de pater familias samen met de opvolger. De opbrengsten uit het bedrijf zelf komen wel toe aan de grotere groep van familieleden.

Fiscale aspecten van de bedrijfsschenking

Er bestaat een fiscale gunstregeling voor het schenken van een familiale vennootschap of onderneming aan de volgende generatie. In Vlaanderen kan je bij leven het bedrijf schenken aan een tarief van 0 %. Bij vererving bedraagt dit tarief 3 %.

Er zijn wel een aantal voorwaarden gekoppeld aan dit gunsttarief, onder andere met betrekking tot het aandeelhouderschap en de economische activiteiten van het bedrijf. Deze voorwaarden dienen ook nog enkele jaren na de overdracht nageleefd te worden om van het gunstregime te kunnen genieten.

Besluit

Vermogensplanning is constant in evolutie: niet alleen is er wijzigende wetgeving, maar uw persoonlijke omstandigheden kunnen ook steeds wijzigen. Daarom kan het interessant zijn om de huidige regeling eens te herbekijken en eventueel bij te schaven waar nodig.

Zit u met wat vragen rond familiale opvolging en vermogensplanning? Aarzel dan niet om uw boekhouder te contacteren.