Statutenfraude en potentiële financiële gevolgen

Statutenfraude is een nieuwe vorm van oplichting bij bedrijven. Concreet laten personen die vreemd zijn aan de onderneming via een valse algemene vergadering een uittreksel van de notulen van de algemene vergadering en/of de Raad van Bestuur van de vennootschap in het Belgisch Staatsblad publiceren, waarin zij als nieuwe zaakvoerder, bestuurder of gedelegeerd bestuurder worden benoemd.

Na publicatie van voormelde benoemingen melden de valse zaakvoerders, bestuurders of gedelegeerd bestuurders zich bij de financiële instelling van de onderneming aan. Van zodra een volmacht voor de bankrekening wordt verkregen, worden overschrijvingen uitgevoerd of gelden afgehaald van de bankrekening van de betrokken onderneming.

Hoe kan u zich beschermen tegen deze fraude?

In het beste geval controleert u regelmatig de publicaties van uw onderneming in het Belgisch Staatsblad. Als ondernemer kan u uw onderneming ook registreren op http://www.wettelijke-publicaties.be, waardoor u onmiddellijk per mail in kennis wordt gesteld wanneer een publicatie van uw onderneming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Wat indien uw onderneming reeds het slachtoffer is van deze fraude?

De onderhandse notulen van de algemene vergadering en/of de Raad van Bestuur waarin een zaakvoerder, bestuurder of gedelegeerd bestuurder wordt benoemd, maar waarbij de algemene vergadering niet geldig is bijeengekomen, is nietig. Wanneer de rechtbank de nietigheid van de benoeming uitspreekt, worden alle rechtsgevolgen van de benoeming ongedaan gemaakt en kan de getroffen onderneming de verloren sommen terugvorderen.

Bij deze fraude stelt zich echter meestal het probleem van de identiteit van de oplichter, waardoor het voor uw onderneming al snel zeer moeilijk wordt een vordering tot teruggaaf van de verloren sommen te eisen.

U doet er altijd best aan om zo snel mogelijk klacht in te dienen bij de politiediensten.