Stad Gent gebruikt voortaan enkel nog onverdachte natuursteen

De Gentse gemeenteraad keurde een motie goed waarin stadsbestuur en stadsdiensten beloven voortaan alles in het werk te stellen om bij de heraanleg van straten en pleinen in de Arteveldestad enkel nog ‘onverdachte natuurstenen’ te gebruiken.

Complexe problematiek

In mei 2015 bracht de krant De Standaard in een undercoverreportage aan het licht dat de heraanleg van zowel de Gentse Korenmarkt als het Emile Braunplein -voor de stad één van de grootste openbare werken van de jongste jaren- gebeurde met Indische zandsteen (kasseien) afkomstig uit een gebied waar zo goed als alle groeves illegaal werken.

De problematiek is erg complex door de weinig transparante omstandigheden ter plekke, het gebrek aan labels en de wetgeving die niet toelaat zomaar bepaalde regio's uit te sluiten.Sara Matthieu, Gents gemeenteraadslid voor Groen

Sociale en ecologische criteria

De motie roept ook andere overheden op om sociale en ecologische criteria in acht te nemen. Filip Watteeuw (Groen), de Gentse schepen van Openbare Werken, steunt de motie maar waarschuwt tegelijk dat het niet gemakkelijk wordt om altijd en overal de garantie rond de keuze voor onverdachte natuursteen hard te maken. Zo bestaan meestal geen garanties over de voorwaarden waarin de stenen gekapt zijn door lokale arbeiders.

Bron: De Gentenaar

emilebraunplein