Renovatiewerken aan 6% BTW voor woningen ouder dan 10 jaar

Normaal bedraagt de ouderdomsvereiste van de woning 5 jaar. Vanaf 01.01.16 werd dit op 10 jaar gebracht.

Het is genoegzaam bekend dat renovatiewerken aan onroerende goederen kunnen gebeuren aan het verlaagd BTW-tarief van 6% mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan:

  • Het moet gaan om werkzaamheden aan woningen zoals herstelling, onderhoud, renovatie, verbetering …
  • De woning moet uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor private bewoning
  • Er moet voldaan zijn aan de “ouderdomsvereiste”
  • De eindgebruiker, aan wie gefactureerd wordt, moet attesteren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Vanaf 1 januari 2016 wijzigt de derde voorwaarde, met name de ouderdomsvereiste.

Tot eind dit jaar bedraagt de ouderdomsvereiste van de woning, om te kunnen factureren tegen 6% BTW, vijf jaar. Vanaf 01.01.16 wordt deze termijn op tien jaar gebracht.

Voor woningen die nu reeds vijf jaar in gebruik zijn, maar volgend jaar nog geen tien jaar, is het interessant om de werkzaamheden alsnog uit te voeren in 2015 in plaats van in 2016.

BTW: verhoging drempel vrijstellingsregeling

De vrijstellingsregeling bestaat erin dat de belastingplichtigen die de drempel niet overschrijden de vrijstelling van btw genieten voor hun uitgaande handelingen en dit zonder recht op aftrek van de btw op hun inkomende handelingen.

Sedert 01/04/2014 bedraagt de drempel voor de toepassing van de vrijstellingsregeling 15.000 euro.

Op datum van 04/09/2015 heeft de regering een wetsontwerp ingediend waarbij de drempel voor de vrijstellingsregeling wordt verhoogd van 15.000 euro naar 25.000 euro.

Hiervoor moet België nog haar toestemming verkrijgen van Europa.

Als de Raad (van Europa) ermee instemt, zal deze wijziging volgens de minister op 01/01/2016 van kracht worden.