Terrasopbouw in Utrecht trekt bijzondere aandacht

Project fiche

Het afwerken van een terras is niet altijd even evident. De tegelzetter dient met verschillende factoren rekening te houden en moet met zijn leverancier/fabrikant technisch regelmatig kunnen overleggen. Dit ondervonden we aan den lijve toen we uitgenodigd werden door de secretaris van de NITA (Nederlandse Innovatieve Tegelacademie) op een van zijn toch niet alledaagse projecten, namelijk de uitvoering van een terras met pal onderliggende zwembadinstallatie.

Tegelzetter van dienst

Viktor van de Bilt is niet de eerste de beste vloerenplaatser. Deze ervaren kerel heeft reeds heel wat titels in de Nederlandse tegelzetterscontreien op z’n palmares staan, net als zijn opmerkelijke afbouwrealisaties. Van multiformaattegels binnen en buiten, tot de fijnste mozaïeksteentjes in hamamruimtes, ze schrikken deze vakman niet af. We vonden trouwens zo een hamam terug in het prachtige wellnesscentrum van Viktors dochter, niet ver van de plaats waar hij een niet alledaags terrasprojectje met meerdere moeilijkheidsgraden was opgestart.

(Nvdr: een hamam is van Arabische origine en is een plek waar mensen zich samen op een ontspannende manier kunnen wassen. Een echte hamam is meestal uitgerust met een stoombadruimte. De vloer, muur, plafond, tabletten, zitbanken,… zijn vaak helemaal afgewerkt met fijne mozaïeksteentjes. Ook bij ons winnen hamams steeds meer aan populariteit.)

Terrasopbouw

Het hoeft geen betoog dat een tuinterras gevoelig is aan de interne opbouw van verschillende spanningsvelden. Wij denken onder meer aan mogelijke hygrothermische schokken (beduidende vochtigheids- en temperatuurschommelingen), alsook te voorziene extreme belastingen (toegankelijkheid voor voortuigen bijvoorbeeld). Vandaar dat het uitvoeren van een duurzaam terras al begint met het zorgen voor een stevige en stabiele ondergrond. In sommige streken van Nederland is dit niet altijd zo evident en vindt men er naast de alom bekende Hollandse paalwoningen ook paalterrassen. Ook het type terras waarvoor gekozen wordt is belangrijk. In voorkomend geval opteerde de tegelzetter voor een hechtende opbouw, waarin hij door de complexiteit van verschillende vloervelden een systeemoplossing had voorzien.

Op de onderliggende drainerende lagen werd een betonplaat aangebracht, waar moderne waterafvoergootjes op de juiste afwerkingshoogte werden in gemonteerd en waarop vervolgens rechtsreeks (‘nat in nat’) een sneldrogende egalisatielaag op het nodige niveau werd aangebracht. Vervolgens werd er een waterdichtingsmembraan op verlijmd met daarop een drainagemat. Uiteindelijk konden de 2 cm dikke tegels zorgvuldig dubbel verlijmd worden (buttering/floatingmethode) met een performante tegellijm (S-type).

De tegelzetter van dienst waarschuwt echter voor de juiste keuze van het hechtmiddel -correcte technische ondersteuning van de fabrikant/leverancier kan hierbij zeer belangrijk zijn- en dringt erop aan voldoende tijd te nemen tussen de verlijming en de opvoegwerkzaamheden.

“Een tegellijm dat niet of onvoldoende de tijd krijgt om af te binden, kan nefaste gevolgen hebben bij het verdere uithardingsproces en dus de duurzaamheid van het tegelwerk”, weerklonk het streng.

Ondergronds zuiveringsstation

De meeste tegelzetters stoten geregeld op een onverwachte moeilijkheidsgraad tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. In dit project vergde een kelderruimte onder het terrasgedeelte tegen de zijkant van het overdekte zwembadgedeelte (het zwembad mondde enkele meters uit van binnen naar buiten) extra aandacht. De sturing en waterhuishouding van het zwembad waren er ondergebracht en konden mogelijks voor vochtproblemen zorgen. Koudebruggen dienden dus absoluut te worden vermeden en bovenliggende waterafvoerbuizen dienden voor dit apart terrasgedeelte voldoende dik bedekt te worden met dekvloermortel.

Deze specialist loste dit euvel netjes op door het rechtstreeks aanbrengen van een isolerende toplaag, onder voldoend afschot (1,5%). Een efficiënt waterdichtingssysteem werd tegen de vaste muurdelen en randkozijnen aangebracht en een 100% vol contactoppervlak tegellegzijde/ondergrond werd verzekerd.

En om de laatste details ter hoogte van de zwembadboordaansluitingen haarfijn af te werken, nam onze sympathieke Nederlandse tegelzetter-collega een letterlijke duik in het zwemwater. Van afkoelende inventiviteit gesproken…

Tekst & Foto’s: Tilexpert