Tegelzetter creëert win-winsituatie met keramische XL tegels

Project fiche

Wanneer men een onderscheid maakt tussen een XL- en XXL-formaat in keramisch materiaal, stopt de XL-tegel bij een oppervlak van 1.0000 cm² of een maximale lengte van 100 cm. Alles wat meer is, krijgt automatisch het predikaat XXL. Zo is onlangs afgesproken op Europees niveau, in het kader van de EUF XXL richtlijnen en met de goedkeuring van de Italiaanse tegelzettersfederatie Assoposa en de Confindustria Ceramica.

Details maken het verschil

Dat de nieuwe XXL-richtlijnen een rechtstreekse invloed hebben op het plaatsingsgedrag van de tegelzetter valt niet te betwisten. Bepaalde details vóór en tijdens het verlijmen van de tegels zijn doorslaggevend voor een vakkundige plaatsing. Op een interessante werf in onze hoofdstad liet een Brusselse ‘carreleur’ zien hoe het perfect mogelijk is deze regeltjes in de praktijk toe te passen…

Bij het betreden van de grote inkomhal werd meteen duidelijk door dat het om een ‘tegel op tegel’-plaatsing ging. De vloerder van dienst had daags voordien alle bestaande tegeltjes in 30×30 cm zorgvuldig gereinigd en voorzien van een geschikte primer (voor niet-zuigende ondergronden). Het respecteren van de droogtijd van een primer is van primordiaal belang om niet alleen de hechting te verzekeren maar ook vermenging met de tegellijm te voorkomen. De volgende stap was het positioneren van de referentietegel, in XL-formaat 100×100 cm en 6 mm dik. De plaatsing van de eerste tegel is altijd bepalend voor de rest van de tegelvloer. Eén millimeter verschil kan op het einde van de rit centimeters en dus lange corrigeertijden betekenen.

Project Brux (11)

Geen legplan

De vrouw des huizes wilde op de buitenhoek van de woonruimte een volle tegel zien. Daar er geen legplan voorhanden was, diende de vloerlegger alles op te meten om te kijken of de symmetrie overal kon worden toegepast. Een laserlijn was één van de nuttige hulpmiddelen om de basisrij uit te lijnen. De symmetrie bij de uitvoering van een tegelwerk betekent dat de snijstukken aan de uiteinden perfect dezelfde breedte hebben, deze dienen bij voorkeur ten minste een halve tegel groot te zijn.

Echter, bij de plaatsing van XL-tegels is deze richtlijn niet altijd even evident. In voorkomend geval zou een snijstuk van 40 cm zeker geen storend element zijn. Het is aan de vloerlegger om ervoor te zorgen dat smalle inserts niet onmiddellijk in het zicht worden geplaatst. Het perfecte huwelijk tussen esthetiek en techniek!

Project Brux (9)

Tegellijm

Na het opmeten van alle hoeken en kanten werd besloten de gevraagde referentietegel iets op te schuiven richting glaspartij aan de tuinkant om zowel aan de inkomdeur als het achterste schuifraam gelijke eindstukken groter dan een halve tegel te kunnen aanhouden. Tijd om wat tegellijm aan te maken. De verpakkingsinformatie van de lijmfabrikant werd zorgvuldig gelezen zodat de juiste hoeveelheid aanmaakwater kon worden afgemeten volgens de richtlijnen vermeld op de zakken.

En zoals het hoort, werd ook de rusttijd tussen twee mengbeurten netjes gerespecteerd. De vloerder was bovendien zo slim om onmiddellijk na het aanmaken van de tegellijm zijn mixer grondig te reinigen. We hebben hier duidelijk te maken met een man die heel goed weet waar hij mee bezig is….

Project Brux (18)

Het aanbrengen van de betrekkelijk vloeibare tegellijm, zowel op de vloer als op de tegellegzijde, gebeurde met een rechthoekig truweel waarna de lijmrillen zorgvuldig getrokken werden. Op de vloer met een lijmkam van 10 mm, op de tegel een 6 mm kaliber. De tegels werden met behulp van speciale zuignappen met ontluchtingspomp gemanipuleerd en in het lijmbed geschoven. Nadien tikte de vloerder deze aan met een speciaal aanklopbord om de mogelijk achtergebleven lucht weg te blazen en onregelmatige lijmkanalen onder de tegels te verdelen.

 Voegwerk

Opvallend genoeg werden de tegels pas na 3 dagen opgevoegd. Volgens de vloerlegger en zijn collega is dit na de plaatsing van dunne grootformaattegels noodzakelijk omdat de kern onder dergelijke type vloertegels veel meer tijd nodig heeft om zijn restant aan aanmaakwater te laten verdampen. Een plausibele uitleg, leek het ons. Vervolgens werd ook de voegspecie volgens de regels van de kunst gemixt en diagonaal in de tegelvoegen ingebracht. Na de ‘aantrektijd’ ging men het tegeloppervlak tot drie maal reinigen met een half natte spons zodat de cementsluier tot een minimum werd beperkt.

Een pluim op de hoed van deze specialist in tegelwerken die alleen al op deze ene werf bewezen heeft heel plichtsbewust met zijn vak bezig te zijn. Met als resultaat: een trotse tegelzetter en een tevreden klant die nadien zijn factuur met plezier betaalde. Van een win-win situatie gesproken!