Talentenwerf lanceert nieuwe opleiding tot natuursteenbewerker

Recent verscheen de nieuwe VDAB-lijst met knelpuntberoepen: vacatures die moeilijk ingevuld geraken omdat zich op de arbeidsmarkt te weinig kandidaten aanbieden die beantwoorden aan het vereiste profiel. De stiel van natuursteenbewerker hoort daar helaas ook bij. Gelukkig schiet Talentenwerf de bouwbedrijven ter hulp.

Unieke samenwerking

Ook de bouwsector kampt met een schrijnend tekort aan goed geschoolde arbeidskrachten. Enerzijds vinden bouwbedrijven geen geschikte mensen uit de gewenste studierichting, anderzijds zit je met kandidaten die ervaring missen en/of te weinig specifieke kennis hebben om in aanmerking te kunnen komen voor de job. Om oplossingen te vinden voor het grote tekort aan technisch geschoolde werknemers in de Antwerpse bouwsector, bundelen stad Antwerpen, VDAB, Provincie Antwerpen en het vormingsfonds fvb Constructiv hun kennis en krachten in een initiatief dat de toepasselijke naam ‘Talentenwerf’ kreeg. Het is een unieke samenwerking, waarbij elke partner zijn experts en middelen inzet om het tekort aan specifiek geschoolde bouwwerknemers op te lossen.

VW2A1644

Bouwvakarbeiders

Talentenwerf focust zich op de knelpuntberoepen voor bouwvakarbeiders. Door opleidingsprojecten te organiseren met het oog op dergelijke vacatures, helpt Talentenwerf de Antwerpse bouwbedrijven aan werknemers met de competenties die ze het hardst nodig hebben. Ze leiden de kandidaat-bouwvakkers duurzaam op naar meer werkzekerheid. De opleiding gebeurt op de werf zelf, wat uiteindelijk de plek is waar ze op het einde van het traject definitief zullen werken.

Het veertigste project van werfplekleren dat Talentenwerf recent lanceerde, brengt cursisten de competenties van natuursteenbewerker bij. Zo goed als alle mensen die succesvol een traject van werfplekleren doorliepen, zijn aan de slag in de bouw. Met een vast contract. Omdat ze gemotiveerd zijn, want anders laat Talentenwerf hen niet starten. Maar ook omdat ze voor een knelpuntberoep kozen.

VW2A1655

Modus operandi

Begin 2016 deed Febenat al een oproep in Polycaro om stageplaatsen aan te bieden. Een noodkreet vanuit de sector waar helaas geen reactie op kwam. Nu willen we met een meer uitgebreid artikel de aandacht vestigen op dit lovenswaardige initiatief. Want wat Talentenwerf doet, is een goede besteding van ons belastinggeld.

Hoe gaat Talentenwerf te werk? In de opleiding is er telkens plaats voor zes personen. Via drie infosessies worden de kandidaten uitgenodigd. Zij krijgen eerst een overzicht van de werking en worden daarna geïnterviewd. Daaruit volgt een eerste selectie. Deze kandidaten hebben dan de mogelijkheid om voor 2 dagen op snuffelstage te gaan. Ze moeten zelf een bedrijf contacteren om daar met eigen te gaan vaststellen wat het beroep van natuursteenbewerker precies allemaal inhoudt. Daarna volgen jurygesprekken waar de 6 kandidaten worden geselecteerd.

Stageplaatsen

Wim Van Loon en Jill Duwyn trekken dit initiatief van Talentwerf, zij helpen de kandidaten met het zoeken naar een geschikte stageplaats. De opleiding zelf wordt gehouden in het Atheneum van Herzele. In deze school bevindt zich de enige opleiding tot steenhouwer/natuursteenbewerker. Febenat was aanwezig tijdens een infosessie en nam deel aan de jurygesprekken. Van de resterende 10 kandidaten werden er uiteindelijk 6 geselecteerd.

VW2A1620

Na deze opleiding volgt een stage van 4 weken. Het enige knelpunt hier is de woonplaats van de kandidaat en de locatie van het bedrijf. Enkele bedrijven die momenteel een stagiair hebben aangeworven, zijn Renier uit Aarschot en Pevernagie de Vuyst uit Herzele. Niet echt Antwerpse bedrijven dus. Maar toch, een job is belangrijker dan principes. Voor Antwerpen waren volgende bedrijven enthousiast om een stageplaats aan te bieden: Tuytelaers, Abbin, Den Dam, AMR, VASP, Marmers Van Reyn en Verbaendert.

Evaluatie

Eind juni volgt een eerste evaluatie van het project. Omdat dergelijke stages best tijdens de kalmere periodes doorgaan, moet eens herbekeken worden om de data te wijzigen. Geïnteresseerde natuursteenbedrijven kunnen zich alvast opgeven als stageplaats bij Wim Van Loon, coördinator werkplekleren bij Talentenwerf. Via email (wim.vanloon@talentenwerf.be) of telefoon: +32/470 20 35 08

 

TV-Oost heeft een reportage gemaakt over de opleiding natuursteenbewerker.