NITA steekt definitief van wal in Nederland

Het Belgische BITA (Belgian Innovative Tile Academy), de geestelijke vader van het Europees project “EITA” (European Innovative Tile Academy), slaat de handen in elkaar met onze Noorderburen. Het geloof in neutrale kwaliteitsopleidingen voor de BeNeLux-tegelzetter is immers groot.

Dit is vooral te wijten aan de continue inval van nieuwe producten en plaatsingsmethoden die zich gestaag opdringen. Ook in Nederland wil men de kwaliteit van hun aannemer-tegelzetters opkrikken en de algemene vakkennis voor hen opfrissen.

Vernieuwing in opleiding

De Bestuursraad van BITA nodigde op 10 juni 2017 kersverse NITA-Voorzitter Ton Borrenbergs en diens rechter hand Viktor Van de Bilt uit om hun eerste Raad van Bestuur bij te wonen. Het is niet verwonderlijk dat deze beroepsvergadering in de Ardennen plaatsvond, gezien het algemeen secretariaat in Hotton gelegen is. Niet toevallig, omdat België verschillende landstalen voert en de innovatieve tegelacademie van plan is om binnenkort ook in het Franstalige landsgedeelte langzaam maar zeker bekendheid te verwerven. Verschillende tegelhandelaars in Wallonië staan reeds klaar om te investeren in dit nieuwe opleidingsidee.

Vernieuwing in een vormingssysteem is immers een belangrijke maatstaf om zich als moderne academie te kunnen profileren. Dat was nu net de trekpleister dat onze Nederlandse vrienden hebben geapprecieerd!Peter Goegebeur

In Nederland wordt de vloerlegger veelal rechtstreeks door de fabrikant opgeleid. Het mogelijke nadeel echter is dat er een groot verschil is tussen de capaciteit van een innovatief product of systeem en de effectieve toepassing op de werkvloer ervan. Hier komen vanzelfsprekend de professionele opleidingsverstrekkers die nog dagdagelijks rechtstreekse voeling hebben met de werkvloer in de spotlights te staan. Dit is trouwens een van de strenge selectiecriteria van BITA. Hun docenten worden namelijk vooraf gescreend onder duidelijk omkaderde voorwaarden. Elke fabrieksopleiding bijvoorbeeld wordt dan ook altijd in samenwerking met een gespecialiseerd BITA-docent gegeven.

Een gemengd teamgebeuren dat blijkbaar dan in Nederland minder of niet gebruikelijk is.

Technisch comité

Dit artikel verscheen in Polycaro 59

Lees alle artikels van deze editie online

of

PDF downloaden

Al even goed om weten is dat BITA een sterk technisch comité heeft samengesteld onder leiding van bekende tegelzetter Steve Lavrijssen die het voorzitterschap van deze afdeling voor zijn rekening heeft genomen. Het verschil met andere technische divisies is dat de leden van dit comité uitsluitend uit actieve tegelzetters bestaan die allen bereid zijn om innovatie op hun werven te integreren. Pure praktijktechneuten dus, die zowel de voor- als nadelen die tijdens verschillende toepassingen ondervonden worden onmiddellijk registreren.

Als ondersteuning werd recentelijk een nieuw forum gecreëerd: www.bitacademyforum.slack.com! Alle leden van BITA en NITA kunnen er gratis hun ervaringen delen, problemen voorleggen en oplossingen voorstellen. Ook het posten en downloaden van didactisch materiaal is er perfect mogelijk. Polycaro had het privilege om er al eens te gaan rondsnuisteren en merkte onder andere de geboorte van het Staenisrooster op, een innovatief schadevrij dekvloer-hulpmiddel dat bovendien met nultolerantie kan worden vlak getrokken. Na de Cersaie 2017 zal Staenis, toekomstige partner van BITA, een webshop daaromtrent lanceren.

Uitwisseling bestuurszetels

Verschillende goed georganiseerde meetings en fabrieksopleidingen in binnen- en buitenland versterkten met gevoelige forsheid de banden met Nederland en België. En het resultaat mag vandaag best gezien worden!

Een nog nooit gedurfde uitwisseling van technische problemen en te verbeteren opleidingstechnieken kwam er in de Ardeense vergaderruimte tot stand. Drie belangrijke pijlers werden er de rode draad doorheen deze exclusieve BITA/NITA-bestuursvergadering: continue communicatie, innovatieve informatie en frequente formatie. Als kers op de taart mocht Nederland twee zitjes in het bestuur van BITA ontvangen, en vice versa, waardoor twee Belgische afgevaardigden eind dit jaar in de bestuursraad van NITA zullen zetelen. Al evenzeer zijn er in 2017 nog goed georganiseerde buitenlandse fabrieksopleidingen met dit tandembestuur en hun leden gepland.

De toekomst van onze BeNeLux- tegelzetters ziet er dus niet slecht uit. De Belgische najaarsopleidingen en workshops kan men alvast volgen via www.bitacademy.eu waar binnenkort ook de eerste opleiding van NITA op Nederlands grondgebied in samenwerking met partner BASF-PCI zal worden aangekondigd. Wij volgen deze positieve evolutie met veel belangstelling op en zullen er als de kippen bij zijn om onze lezers van al de innovatieve vloer- en wandtechnieken van deze boeiende tegelacademie te laten meegenieten. In de wandelgangen hoorden we nog geruchten over een “Move on BITA café”, waarbij men trimestrieel van locatie wil veranderen. Misschien ontmoeten we u binnenkort in een BITA-brainstormcafé, waar u trotse bedenker Bert Uittenhove live kan ontmoeten?


Tekst: BITA – Foto’s: BITA/NITA