Nieuwe werknemer? Dan betaal je geen RSZ! Lees hier hoe dat komt.

Vanaf 1/01/2016 kan een nieuwe werkgever voor de aanwerving van de eerste werknemer een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdrage RSZ verkrijgen. Daarvoor moet de aanwerving tussen 1/01/2016 en 31/12/2020 plaatsvinden. De vrijstelling is levenslang verworven.

Een nieuwe werkgever is een werkgever die:

  • Ofwel nog nooit onderworpen geweest is aan de RSZ – wet voor de tewerkstelling van een werknemer;
  • Ofwel sinds ten minste 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een eerste werknemer, niet onderworpen is geweest aan de RSZ – wet voor de tewerkstelling van een werknemer.

Opgelet voor deze gevallen

De vrijstelling wordt niet verleend wanneer de nieuwe werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam was. De vrijstelling geldt enkel voor de basiswerkgeversbijdrage RSZ en heeft geen betrekking op bijzondere bijdragen of door de sector opgelegde bijkomende bijdragen.

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen vanaf 1 januari 2016 bedraagt:

Kwartaal 1 – 5 Kwartaal 6 – 9 Kwartaal 10 – 13
1e werknemer volledige vrijstelling basisbijdragen (onbepaalde duur)
2e werknemer 1 550,00 1 050,00 450,00
3e werknemer 1 050,00 450,00 450,00
4e werknemer 1 050,00 450,00 0,00
5e werknemer 1 000,00 400,00 0,00
6e werknemer 1 000,00 400,00 0,00

Aanwerving eerste werknemer in 2015

Indien de aanwerving van de eerste werknemer dateert uit 2015, heeft de werkgever eveneens recht op een vermindering van werkgeversbijdrage RSZ. Deze vermindering is evenwel beperkt tot maximaal 13 kwartalen. Vanaf 2016 mogen voor deze werkgeversbijdragen de verhoogde verminderingsbedragen toegepast worden voor de nog resterende kwartalen.

Aanwerving 2e tot 5e werknemer in 2015

Werkgevers kunnen eveneens een vermindering van patronale bijdragen genieten voor de 2e tot 5e werknemer die in 2015 in dienst kwam, wanneer voor deze werknemers in 2015 reeds een doelgroepvermindering lopende was. Vanaf 2016 gelden voor deze werknemers eveneens de verhoogde doelgroepverminderingen, maar enkel voor het nog resterende aantal kwartalen waarop ze nog recht hadden voor 1 januari 2016.

Aanwerving 6e werknemer in 2016

Wanneer de 6e werknemer na 31 december 2015 werd aangeworven, kan de werkgever voor deze werknemer eveneens een vermindering van patronale bijdragen verkrijgen. De voorwaarde is echter dat de werkgever sedert ten minste 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van de 6e werknemer, niet mag onderworpen geweest zijn aan de RSZ – wet voor de tewerkstelling van meer dan 5 werknemers.