Nieuwe generatie PCI Flexmörtel®: meer zekerheid en flexibiliteit

Onder het motto “Goede waarden worden graag doorgegeven” stelt PCI Augsburg GmbH de nieuwe generatie van de PCI Flexmörtel®-productlijn in het middelpunt van haar jaarcampagne 2021. De vijf flexibele tegellijmsoorten bestrijken nagenoeg alle toepassingen op de bouwplaats, en worden gekenmerkt door een hoge mate van plaatsingszekerheid bij uitdagingen zoals groot formaat tegels, moeilijke ondergronden of werkzaamheden onder tijdsdruk.

Met de eerste vervormbare PCI Flexmörtel® stelde PCI ongeveer 40 jaar geleden nieuwe normen op de markt, en verzekerde zich tegelijkertijd van een positie als marktleider op het gebied van het leggen van tegels. De productaanduiding werd kenmerkend voor de branche en werd de algemene benaming voor alle flexibele tegellijmen. Op basis van de bijzondere eigenschappen van deze producten, ontwikkelde de onderneming het Flexmörtel-assortiment steeds verder, en presenteert met de nieuwe generatie een Flexmörtel-portfolio dat rekening houdt met de nieuwste technische vereisten en de veranderde behoeften van de verwerkers.

Met in totaal vijf tegellijmen van de nieuwe generatie biedt de PCI Flexmörtel®-productlijn veilige en flexibele oplossingen voor alle toepassingen op de bouwplaats. In het middelpunt staat een hoge uitvoeringszekerheid bij moeilijke ondergronden bij renovatie, alsmede bij het leggen van steeds grotere en zwaardere tegelvloeren. Ook de tijdsdruk waaronder op bouwplaatsen wordt gewerkt is bepalend voor het karakter van de productlijn. Snelle tegellijmen zorgen voor planningszekerheid, en maken het mogelijk om strakke tijdschema’s aan te houden. PCI heeft tevens rekening gehouden met de toenemende vraag naar bouwmaterialen voor een gezonde woonomgeving: alle tegellijmen van de PCI Flexmörtel®-lijn zijn uiterst emissie-arm conform GEV-EMICODE EC1 PLUS.

PCI Flexmörtel® S1 is de allrounder binnen de PCI Flexmörtel®-lijn. Als universele lijm kan deze gebruikt worden voor alle keramische oppervlakken binnen en buiten, op wanden en vloeren. Wanneer tijd een rol speelt, is de snelle PCI Flexmörtel® S1 Rapid de beste oplossing. De gelegde tegelvloer kan reeds na ca. drie uur worden gevoegd. Als vloerspecialist is PCI Flexmörtel® S1 Flott met name geschikt voor grote, zware tegels en platen. Wanneer cement- en verwarmingsdekvloeren al na ca. drie dagen (zodra beloopbaar) betegeld moeten worden, biedt de uiterst vervormbare PCI Flexmörtel® S2 maximale zekerheid. Gaat het om toepassingen buiten, dan is buitenspecialist PCI Flexmörtel® Premium voor keramische en natuursteenoppervlakken de juiste lijm. Dit product wordt gekenmerkt door een eenvoudig gebruik en gelijkblijvende uithardings- en verwerkingstijden bij hoge en lage temperaturen.