Hoger fiscaal aftrekbaar bedrag maaltijdcheques

Maaltijdcheques zijn een van de meest voorkomende extralegale voordelen in België. Zolang de cheques voldoen aan de volgende voorwaarden, zijn deze niet onderworpen aan sociale bijdragen en worden deze niet belast bij de persoon die ze krijgt:

  • De maaltijdcheque mag geen vervanging zijn van bezoldiging, premies, voordelen van alle aard of van enig andere vergoeding;
  • De toekenning moet worden afgesproken in een cao, of wanneer een cao niet mogelijk is, via een geschreven individuele overeenkomst;
  • De maaltijdcheques moeten gelijk zijn voor de bedrijfsleiders en alle werknemers van de onderneming;
  • Er wordt 1 maaltijdcheque toegekend per gepresteerde dag;
  • De maaltijdcheques worden op individuele naam afgeleverd;

Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, dan is de cheque volledig belastbaar als loon bij de werknemer en volledig aftrekbaar als beroepskost bij de werkgever.

Maximumbedrag opgetrokken

Daarnaast werd het maximumbedrag van een maaltijdcheque opgetrokken naar € 8 per cheque en de maximale werkgeversbijdrage van € 5,91 naar 6,91. De minimale werknemersbijdrage blijft € 1,09 per cheque.

Vanaf 1 januari 2016 werd niet enkel de papieren versie van de maaltijdcheque afgeschaft, waardoor deze nu enkel nog elektronisch kan verkregen worden, maar werd het fiscaal aftrekbaar bedrag voor de vennootschap opgetrokken van € 1,00 naar € 2,00 per cheque.

maaltijdcheques