Levelit nivelleer systemen meerwaarde voor tegelzetters

ADVERTORIAL – Spiegelgladde oppervlakken creëren in vloeren en wanden, het is de uitdaging waar elke tegelzetter naar streeft. Sommigen zijn terecht fier op het beheersen van dit vakmanschap en voelen imperfecties in de toppen van hun vingers. Maar technieken evolueren, zo ook toepassingen en materialen.

Want wat te doen met grootformaattegels, of met keramische parkettegels? Een millimeterfout resulteert al snel in een niet betaalde factuur. Als jouw klant koning is, wie bent u dan? Vakmeester of slaaf?

Nivelleersystemen zijn er in diverse vormen en formaten en hebben hun nut reeds lang bewezen. Toch maakt niet iedereen er gebruik van, en dat is heel vreemd, zo vindt Givin Clymans. Als zoon van een bouwhandelaar kent hij de sector door en door, en kwam hij in contact met een nivelleersysteem dat het werk van tegelzetters sterk vereenvoudigt en de kans op ongelijke oppervlakken of voegbreedtes tot nul herleidt. Hij geloofde zo sterk in het product dat hij besloot het te vermarkten onder eigen naam: Levelit.

Vooral bij XXL-tegels een absolute meerwaarde

“Zoals technieken en producten evolueren in de markt, zo geloof ik ook dat tussen vandaag en pakweg vijf à tien jaar, alle slimme tegelzetters gebruik zullen maken van een praktisch en herbruikbaar nivelleersysteem zoals Levelit”, zegt Clymans.

“Vooral de huidige trend van XXL-tegels en parkettegels, of grote te betegelen oppervlakken vragen een systeem waarmee je tegels perfect vlak en op gelijke afstand kunt plaatsen van elkaar. Sommige winkeliers hebben dit reeds begrepen en verkopen tegels vanaf formaat 60x60cm uitsluitend samen met een levelingsysteem zoals Levelit. De kans dat een grootformaattegel niet goed wordt geplaatst is immers zeer reëel. En dan begint de hele klaagzang van ‘slechte tegelleverancier’ versus ‘slechte plaatser’. De minieme kost van het plaatsen van Levelit clipsen en spieën verdwijnt in het niets met de kost van het uitbreken van slecht geplaatste tegels”, zo vat Clymans samen.

levelit nivelleersysteem

(On)weerstaanbaar ego

Dit artikel verscheen in Polycaro 59

Lees alle artikels van deze editie online

of

PDF downloaden

Vernieuwing botst vaak op weerstand. Zo is het ook in de wereld van tegelzetters, waar minder jonge generaties nog graag pronken met titels als ‘puur vakmanschap’ en weigeren het meesterschap dat ze reeds jaren in de vingers hebben aan te vullen met nieuwe technologie.

Maar als zelfs grootmeester Peter Goeghebeur steevast gebruik maakt van het Levelit nivelleersysteem, wie heeft dan nog recht van spreken?Givin Clymans

“Uiteindelijk zullen alle tegelzetters vroeg of laat hun ego naar de zijlijn verplaatsen en zwichten voor het grote voordeel dat dit systeem biedt. En dan heb ik het niet enkel over spiegelgladde oppervlakken, maar eveneens over de snelheid en accuraatheid van werken. Ook bouwbedrijven die moeite hebben met het vinden van een ervaren vakspecialist of die niet de juiste opleiding kunnen voorzien, laten hun personeel perfecte vloeren plaatsen dankzij het werken met de Levelit clipsen, spieën en aandruktang.”

Alles valt en staat met marketing

Clymans vervolgt: “Een nieuwe of slecht gekende toepassing introduceren in de markt, vraagt een doordachte aanpak. Samen met mijn team hebben wij ons huiswerk grondig gemaakt en de markt bevraagd en onderzocht. Wat bleek? De systemen die bestaan, verdwijnen qua marketingaanpak tussen een hele vloot aan andere producten van datzelfde merk. Hierdoor werd de tegelverkoper nooit degelijk opgeleid en geïnformeerd over de gigantische voordelen van dit systeem, en had de tegelplaatster geen idee in welke mate een dergelijk nivelleersysteem zoals Levelit zijn werk kon faciliteren. En dit is waarin Levelit zich onderscheidt van al de rest. Wij brengen één product op de markt waarin wij 100% geloven, en waar al onze aandacht en energie naartoe gaat. De resultaten bewijzen dat deze aanpak loont.”

Ongekend is onbemind

Levelit start haar marketingaanpak bij de bron: de winkelier.

Kris Van Den Bogaert, sales manager bij Levelit, verduidelijkt: “Als je als tegelverkoper de voordelen niet kent, kan je onmogelijk je klant bijstaan met gepast advies. Daarom organiseren wij demo-avonden voor winkeliers en hun verkooppersoneel. Daarop volgend nodigt de winkelier enkele van zijn topklanten uit en aan deze ervaren tegelzetters geven wij een uitgebreide demonstratie, ondersteund door videomateriaal, tips en tricks, en uiteraard kunnen zij die avond al hun vragen op ons afvuren en het Levelit-systeem zelf uittesten. Dat resulteert bijna altijd in een ‘mindset switch’. Zo is het bestelvolume van één van onze grotere klanten verviervoudigd na het geven van een dergelijke demo-avond.”

levelit nivelleersysteem

Marketing als antwoord op de vraag in de markt

“Uiteraard staan wij de winkelier bij met het nodige POS-materiaal zoals een display met flyers, en halen wij oude verpakkingen weg om ze te vervangen met de aankomende nieuwe verpakking. Want dat is het tweede marketingluik waar Levelit hard op inzet. We willen het de eindgebruiker zo gemakkelijk mogelijk maken en hebben onze verpakkingen voorzien van een nieuwe look en feel, speciaal ontworpen door een top marketeer en packaging designer. Door middel van kleurbollen gritst men voortaan de juiste clipsen zo uit het rek”, zo vervolgt Van Den Bogaert.

“Door constant oor te hebben voor de vraag in de markt, hebben wij daarenboven clipsen ontwikkeld die nog niet bestonden. Zo produceren we naast de 1 en 2 mm, nu ook de 1,5 en zelfs de 3 mm en 4 mm. De 2 mm long is speciaal ontwikkeld voor tegels van 15 tot 25 mm dikte, een unicum op de markt. Hierdoor kunnen ook natuursteentegels perfect vlak en op gelijke afstand van elkaar geplaatst worden”, voegt Clymans toe.

Levelit gaat digitaal

“Inzetten op een uniforme communicatiestrategie is de basis van onze aanpak. Zo gaat binnenkort ook onze nieuwe website online. Daarop wordt het volledige systeem eenvoudig uitgelegd met bijhorende video’s. En om de eindklant helemaal te kunnen faciliteren in zijn werk, ontwikkelde Levelit een App calculator die voor de tegelzetter berekent hoeveel clips hij nodig heeft in functie van het tegelformaat en de te betegelen oppervlakte. Zowel op Android als op iOS terug te vinden in de app store!” besluit een opgetogen en vastberaden Givin Clymans.


Foto’s: Levelit