Lagere schenkbelasting op onroerende goederen

Het schenken van onroerende goederen was vroeger vaak een zeer dure aangelegenheid op het vlak van schenkbelasting. Dat verandert nu.

In tegenstelling tot schenking van roerende goederen, was het schenken van onroerende goederen vroeger vaak een zeer dure aangelegenheid op het vlak van schenkbelastingen. Dat verandert nu.

In het Vlaams Gewest zijn sinds 01/07/2015 nu verlaagde schenkbelastingen op onroerende goederen van kracht. De verschillen tussen de nieuwe en de oude tarieven zijn zeer groot:

De "oude" schenkbelasting

De “oude” schenkbelasting

De "nieuwe" schenkbelasting

De “nieuwe” schenkbelasting

Praktisch voorbeeldje

Stel dat vader en moeder samen een onroerend goed bezitten met een waarde van 450.000 €. Zij wensen dat te schenken aan hun zoon en dochter. In dit geval vinden er 4 schenkingen plaats (vader aan de zoon, vader aan de dochter, moeder aan de zoon, moeder aan de dochter) telkens voor een waarde van 112.500 €. Daar waar vroeger 27.500 € schenkbelasting verschuldigd was, zal dat vanaf nu nog 13.500 € zijn.

Nog meer verlaging voor wie renoveert of verhuurt

Bovendien voert de Vlaamse regering een bijkomende tariefverlaging in voor wie bereid is binnen de 5 jaar het geschonken goed te renoveren en de energie-efficiëntie van de woning te verbeteren.

De "nieuwe verlaagde" schenkbelasting

De “nieuwe verlaagde” schenkbelasting

Dezelfde tariefverlaging wordt geboden indien binnen de 3 jaar vanaf de datum van schenking een geregistreerde huurovereenkomst van minstens negen jaar wordt afgesloten.

‘Salami-schenking’ blijft mogelijk

Bovendien blijft de techniek van de ‘salami-schenking’ nog steeds mogelijk, waarbij u met een tussenperiode van 3 jaar opnieuw onroerende goederen kan schenken startende aan de laagste tarieven van de schenkbelasting.

Indien u niet de volle eigendom wenst te weg te schenken, maar bijvoorbeeld nog in het onroerend goed wenst te blijven wonen, of indien u zelf de huurinkomsten nog wenst te innen, dan kan u nog steeds het onroerend goed schenken met voorbehoud van vruchtgebruik.