Fecamo-voorzitter toont zich tevreden met tweede mandaat


Op sommige mensen krijgt leeftijd maar geen vat. Peter Goegebeur is zo iemand: 59 lentes jong en bruisend van energie. Voldoende energie in ieder geval om -naast de vele andere professionele bezigheden- met frisse moed te beginnen aan zijn tweede mandaat als nationaal voorzitter van Fecamo. Een unicum in de geschiedenis van de tegelzetterfederatie, zo blijkt.

Tevreden man

Peter Goegebeur is naar eigen zeggen een tevreden voorzitter. “We hebben een heel mooi jaar achter de rug. Dankzij uitstekend teamwork. Een voorzitter kan zijn taken maar naar behoren uitvoeren wanneer hij daarbij kan rekenen op anderen. In de eerste plaats is dat mijn rechterhand Sabine Piedboeuf die het eerste aanspreekpunt van de federatie is. Bovendien beschikt Fecamo over gemotiveerde bestuursleden, sterke lokale afdelingen en commerciële partners waarop je kan bouwen. De wetenschappelijke-technische expertise van het WTCB, waar we al lang en goed mee samenwerken, is eveneens van kapitaal belang. En uiteraard blijven we ‘on speaking terms’ met andere federaties, bijvoorbeeld uit de natuursteensector.”

Internationaal netwerk

Ook in het buitenlandse netwerk zijn de contacten van goudwaarde. Zo werd Goegebeur in januari 2014 in Parijs verkozen tot voorzitter van het Technisch Comité van EUF, de overkoepelende Europese tegelzettersfederatie. “In het EUF zetelen allemaal mensen die elk in hun land iets betekenen in onze sector”, aldus de nationale Fecamo-voorzitter.

Tijdens gesprekken met collega’s uit andere Europese landen kom ik vaak als eerste te weten welke nieuwe trends en innovaties op de Belgische markt zullen doorbreken. Ontzettend boeiend allemaal en belangrijk om daar als nationale federatie te kunnen op inspelenPeter Goegebeur

Gezond(er) tegelzetten

Fecamo investeerde de voorbije twee jaar behoorlijk wat tijd (en financiële middelen) in het IWT-project ‘Innoveren met tegels’ dat met zijn interactieve workshops als een soort roadshow doorheen Vlaanderen trok. Dit geslaagde initiatief bracht alles samen 1.240 mensen op de been en was een gezamenlijk organisatie van de tegelzettersfederatie met de lokale Fecamo-afdelingen en het WTCB. Het hele traject lang werd dit getrokken door bezielers Tinne Vangheel (WTCB) en Fecamo-voorzitter Peter Goegebeur. Beiden kunnen tevreden terugblikken op het parcours dat hun IWT-project de voorbije twee jaar aflegde.

“De evaluaties en reacties vanuit de markt waren dermate positief dat we inmiddels een aanvraag hebben ingediend voor een vervolg op het IWT-project”, vertelt Peter Goegebeur. “Het concept zal min of meer gelijklopend zijn, en opnieuw in samenwerking met het WTCB. Dit keer willen we werken rond het thema ‘groen tegelen’ in natte cellen. Ik denk aan milieuvriendelijke lijmen, dekvloeren met gerecupereerd bouwafval, stofvrije verwerkingsproducten zoals lijmen, voegsels en egalisatiemiddelen, lichtere verpakkingen, minder snijverlies bij het verzagen van tegels, ook veiligheid op de werf hoort daarbij,….”

“Kortom, het is ‘groen’ in de ruimste zin van het woord. In Nederland staan ze op dat vlak al veel verder. Wij willen nu ook de Belgische tegelzetter daarvoor sensibiliseren. Al was het maar omdat die meer aan zijn gezondheid moet denken, en aan de toekomst van zijn kinderen en kleinkinderen. Want vaak lijkt het alsof enkel het rendement nog prioritair is.”

Tegelzetten moet dringend gezonder worden! De hoeveelheid kwartsstof die ik in mijn leven al ingeademd heb, dat wil je niet weten.

Franstalige opvolger

De voorzitter kreeg op 18 februari van zijn Raad van Bestuur unaniem een tweede mandaat (met Gérard Mahaux als nieuwe ondervoorzitter). “Er is mij verteld dat het in de rijke geschiedenis van Fecamo -opgericht in 1946- nooit eerder gebeurde dat een voorzitter zijn mandaat verlengd ziet. Daar ben ik uiteraard fier op. Op 19 februari 2017 geef ik de fakkel door, want de Fecamo-voorzitter kan zijn eerste driejarig mandaat slechts met één jaar verlengen. Dat is zo vastgelegd in de statuten. Net als het feit dat ik als Vlaming zal worden opgevolgd door een Franstalig iemand uit het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest.”

DSC_0026

Goegebeur is naar eigen zeggen enorm dankbaar voor het feit dat zijn voorzitterschap werd verlengd. “Het blijft ontzettend boeiend, nog elke dag verrijk ik mijn kennis. Dankzij de vele contacten die ik leg in binnen- én buitenland, met collega’s en fabrikanten. Samen met de partners van Fecamo -en dat zijn er intussen al behoorlijk wat- zoeken we naar relevante thema’s waarrond gewerkt kan worden. Mijn filosofie als voorzitter is dat wij als federatie nooit zelf vragende partij zijn om met een nieuwe commerciële partner in zee te gaan. De vraag moet van de fabrikant zelf komen, dan pas kan er gepraat worden. We zien de interesse elk jaar toenemen. Aangezien wij een vzw zijn, is het niet onze bedoeling om centen binnen te halen maar wel om uit eerste bron zoveel mogelijk relevante informatie te vergaren.

Nieuwe accenten

Goegebeur staat bekend als een doener, als iemand die graag zo snel mogelijk concrete resultaten boekt. Ook nu weer zit hij met een aantal plannen in zijn hoofd zit die hij tijdens zijn tweede legislatuur graag uitgevoerd ziet. Een vervolg op het eerste IWT-project is daar één van. “Dat slaat echter enkel op het Vlaamse landsgedeelte. Ere wie ere toekomt: van Franstalige kant krijg ik veel steun van Michel De Bes die achter de schermen mee aan de kar trekt. Onder zijn toedoen gaan we in Wallonië iets op poten zetten dat vergelijkbaar zal zijn met het Vlaamse IWT-project ‘Innoveren met tegels’. We gaan daarbij nauw samenwerken met Forem (Waalse tegenhanger van VDAB; nvdr) en andere opleidingsinstituten. Bedoeling is dat zij hun ateliers ter beschikking stellen om er onze workshops te laten plaatsvinden. In Vlaanderen konden we daarvoor rekenen op de steun en infrastructuur van enkele tegelgroothandels.”

Website

Een ander concreet plan is de Fecamo-website die dit jaar nog in een nieuw kleedje wordt gestoken. “Voormalige ondervoorzitter Patrick De Kinder zal zich daarover ontfermen. Hij merkte terecht op dat Fecamo in de eerste plaats bekend moet zijn bij de tegelzetter maar dat de naambekendheid enkel kan toenemen als ook de particulier vertrouwd geraakt met onze federatie. Het feit dat een tegelzetter aangesloten is bij Fecamo, moet mensen vertrouwen geven. Om dat te kunnen realiseren, gaan we een groot deel van de website toegankelijk maken voor particulieren.”

Het sluitstuk van zijn tweede voorzitterstermijn worden de Belgische Tegelzetterskampioenschappen die, net als de voorgaande editie in 2015, op de beursvloer van Stone & Tile (19 en 20 januari 2017) in Flanders Expo Gent zullen plaatsvinden.

Permanente bijscholing

Opleiding is een thema dat de huidige Fecamo-voorzitter bijzonder nauw aan het hart ligt. “Enerzijds betekent dit jongeren warm maken voor het beroep van tegelzetter en anderzijds bestaande vloerders op een leuke, praktijkgerichte manier permanente vorming aanbieden.”

Gezien de snelle evoluties in de markt is het van kapitaal belang dat tegelzetters zich constant blijven bijscholen. Wie dat niet doet, zal zienderogen terrein verliezen op zijn concullega’sPeter Goegebeur

“In onze Raad van Bestuur zitten uitsluitend specialisten, elk in zijn vakgebied. Dat zijn allemaal mensen met een passie voor hun vak en die hun kennis en epertise graag delen met anderen. Dat maakt van Fecamo een heel betrouwbare bron. In tegenstelling tot het Internet waar veel onwaarheden worden verspreid. Belangrijk daarbij is dat we de taal van de tegelzetter blijven spreken! De Fecamo-leden moeten voelen dat wij één van hen zijn en geen mannetjes die vanuit hun ivoren toren beslissingen nemen, zonder te weten waarover ze praten.”

Michel De Bes

Michel De BesOpdat hij zich nog meer zou kunnen focussen op zijn andere mandaten, geeft Peter Goegebeur de voorzittersfakkel van het Technisch Comité ‘Harde Muur- en Vloerbekledingen’ binnen het WTCB graag door aan Fecamo-collega Michel De Bes (die ook al voorzitter van Fecamo Brussel Hoofdstad is).

“Verandering kan nooit kwaad, en is af en toe zelfs nodig”, zegt Goegebeur daarover. “Een nieuw gezicht zorgt voor frisse ideeën en een andere manier van werken. Wat ik alleen maar kan toejuichen. Michel De Bes is hiervoor de juiste man op de juiste plaats. Hij heeft zijn sporen in de tegelzetterswereld ruimschoots verdiend en zal de jarenlange ervaring uit de praktijk en als trouwe bestuurder van Fecamo nu ook goed kunnen gebruiken in zijn nieuwe rol.”

Club Jonge Tegelzetters

Eind 2014 zag in de schoot van onze federatie de Club van Jonge Tegelzetters (CJT) het levenslicht. Onder luid applaus van de nationale voorzitter die zelf de aanzet gaf. “Die jonge garde doet dat uitstekend, met veel gedrevenheid en enthousiasme. Er wordt vaak over en weer gemaild, maar echt samen vergaderen doen we maar één tot twee keer per jaar. En dat is genoeg. Ik ga zeker niet de hele tijd als een vaderfiguur over hun schouders meekijken om bij te sturen. Die jongens willen hun eigen weg gaan, dat moet je kunnen aanvaarden.”

De Club van Jonge Tegelzetters kon intussen al een 30-tal vloerders warm maken. Allemaal jongeren tot maximum 30 jaar. “Fecamo zelf telt intussen een 500-tal leden. Vorig jaar steeg dat aantal met ongeveer 7%, onder andere door toedoen van het IWT-project. Het is niet makkelijk om de juiste formule te vinden maar ik heb toch het gevoel dat we met onze federatie stappen in de goede richting aan het zetten zijn.”