Carrières du Hainaut investeert in vernieuwing


De Blauwe Steen uit Henegouwen® mag dan al 345 miljoen levensjaren op de teller hebben staan, ‘le petit granit’ is actueler dan ooit, zo ook het bedrijf dat deze Blauwe Schone reeds 130 jaar lang ontgint.

Waar de eerste steen werd gehouwen in 1888, beitelt Carrières du Hainaut anno 2017 aan een vooruitstrevende onderneming op vlak van productie, energie-efficiëntie, digitalisering, een doordacht HR-beleid en de commerciële ondersteuning van haar verdelers. De steengroeve schudt hiermee een stoffig imago van zich af en zet met zware investeringen haar tanden in de toekomst.

2013, het kanteljaar op vlak van bedrijfsvoering

Dit artikel verscheen in Polycaro 60

Lees alle artikels van deze editie online

of

PDF downloaden

Carrières du Hainaut leunt op een 130-jarige geschiedenis van brute mankracht en vakmanschap dat mondeling werd overgedragen op volgende generaties arbeidskrachten. Met een mondiale verschuiving richting ‘the internet of things’ bleek haar bedrijfsvoering in het 2000-tijdperk niet meer te stroken met de steeds zwaardere eisen die de markt oplegde op vlak van productiecapaciteit, kwaliteit, toepassingsmogelijkheden, levertermijnen, etc. De crisis van 2008 resulteerde daarenboven tot een bouwstop die alle afgeleiden binnen de sector onderwierp aan het heruitvinden van zichzelf. In 2013 zette Carrières du Hainaut een nieuwe koers uit waarbij alle fases van haar bedrijfsvoering grondig onder de loep werden gelegd.

Carine Hiernaux, Commercieel Directeur bij Carrières du Hainaut, legt uit:

“Ik ben in 2012 gestart in het bedrijf. Carrières du Hainaut en het product dat ze vervaardigt waren dringend aan een totale facelift toe. De markt evolueerde immers zo snel dat het een absolute must was om alle aspecten van de bedrijfsvoering uitvoerig te evalueren en te heroriënteren indien we de toekomst met een sterke naam en een actueel bedrijf wensten aan te gaan. Sinds 2013 zitten we in een overgangsfase boordevol investeringen waarbij we inzetten op digitalisering van ons bedrijf, geoptimaliseerde en veiligere productieprocessen, polyvalente medewerkers en het vermarkten van de merknaam Blauwe Steen uit Henegouwen®.”

“De concurrentie van buitenlandse producten of keramische toepassingen klopt dagelijks aan de deur. We moeten ons absoluut onderscheiden van de rest en de kwaliteit van dit op en top Belgische product kenbaar maken aan de sector, de voorschrijvers en de eindklant. We zetten hiermee niet alleen in op de toekomst van Carrières du Hainaut, maar ondersteunen hierdoor ook de ambacht van het steenkappen en de 2500 lokale steenbewerkers die ons product dagelijks bewerken.”

Nieuw machinepark en digitalisering voor een efficiëntere productie

Sedert 2013 investeerde Carrières du Hainaut jaarlijks 5 à 6 miljoen euro waarbij ontzettend veel inspanningen werden geleverd op vlak van productie. De twee grootste pijlers rustten op de hernieuwing van het machinepark en het inzetten op digitalisering. Verouderde machines werden vervangen door performantere, veiligere en energiezuinigere machines. Hierbij werd elke stap binnen de productie gereviseerd, gaande van het splitsen van de banken, het scheiden van de blokken uit de banken, het verzagen, boren en splitten, het transport in de groeve, de zaagmachines voor platen en tegels tot en met de oppervlaktebewerkingsmachines.

Machinepark

Frédéric Salpietro, Chief Operational Officer bij Carrières du Hainaut verduidelijkt:

“Gevaarlijke draadzagen werden vervangen door veiligere technieken en arbeidsintensieve toepassingen werden vervangen door meer ergonomische gereedschappen. In plaats van Caterpillars gebruiken we vandaag kleinere vervoermiddelen die meer dan de helft minder verbruiken. Vroeger vervoerden bulldozers de blokken naar de verwerkingshal, nu gebeurt dit door vrachtwagens. De oude laadbruggen waren veel te groot, verbruikten te veel energie en waren duur in onderhoud.”

“Ter vervanging hiervan lieten we flexibele laadkarren op maat maken in Ierland. Oude raam- en blokzagen werden aangevuld of vervangen door de nieuwste technieken waardoor we nu de beste stukken selecteren en verzagen tot platen met een dikte op maat. Waar wij vroeger onze limiet bereikten op platen van 2 cm dik, vervaardigen wij vandaag platen van 1,2 cm dikte waardoor we een antwoord kunnen bieden op nieuwe eisen binnen de markt. Ook werd geïnvesteerd in een volledig nieuwe afwerkingslijn die maar liefst 5 nieuwe afwerkingstechnieken biedt die met elkaar kunnen worden gecombineerd. Hierdoor kunnen wij tal van nieuwe afwerkingen aanbieden waardoor wij ons eindproduct steeds vernieuwend in de markt weten te zetten.”

Digitalisering

Naast de totale makeover van het machinepark investeerde Carrières du Hainaut in een trackingsysteem dat toelaat om elk product, startend van bij het blok dat uit de groeve komt tot aan het afgewerkte product, te traceren. Dit is een belangrijk gegeven voor de klant die vaak in verschillende étappes bestellingen plaatst en zich er wil van verzekeren dat zijn bestelde materiaal steeds uit hetzelfde type steen komt met dezelfde kwaliteit. “We hebben een volledig WiFi-netwerk uitgebouwd die de hele site omvat opdat iedereen binnen het productieproces mee kan inzetten op die digitalisering en de traceerbaarheid van het product kan garanderen. Hiervoor werken we met QR-codes en een draagbaar systeem onder de vorm van smartphones waarbij alle info van het product digitaal onder de vorm van een identificatiefiche beschikbaar wordt gemaakt”, legt Frédéric uit.

carrières du hainaut

“Dat dit niet evident is om te implementeren onder 430 personen verspreid over 235ha hoeft niet te worden verduidelijkt. Daarenboven is dit een oud bedrijf waar men steeds met de handen heeft gewerkt, en waar kennis vooral mondeling werd overgedragen. Sommige van onze werklieden werken hier al meer dan 30 jaar. We werken er echter dagelijks en stap voor stap aan om binnen elke laag van het productieproces die mentaliteitsverschuiving door te voeren waarbij men gegevens en controles gaat digitaliseren om op die manier de kwaliteit en de service naar de steeds veeleisender wordende klant op te trekken. Dat we om deze reden tevens investeren in het aantrekken en vormen van polyvalente medewerkers, is geen optie maar een must.”

TPM – Total Productive Maintenance

Teneinde al deze investeringen optimaal te laten renderen, implementeerde Carrières du Hainaut de Japanse kwaliteitsmanagement methode TPM. Hierbij wordt gefocust op productiviteitsoptimalisatie door iedereen, van operator tot onderhoudsmonteur, mee verantwoordelijk te stellen voor het onderhoud en de verbetering van het machinepark. Om dat te bewerkstelligen moet er aandacht zijn voor autonoom en preventief onderhoud, training van de betrokken medewerkers, oog voor veiligheid en standaardisatie van werkprocessen. De investering in een intern communicatiesysteem via grote beeldschermen maakt informatie zoals resultaten of veiligheidsvoorschriften toegankelijk binnen elke divisie van het productieproces.

“Deze zware investeringen werpen na amper 4 jaar reeds hun vruchten af. We beheersen onze kosten beter, de levertermijn wordt beperkt tot maximaal 5 dagen voor platen en 2 weken voor tegels, de kwaliteit verhoogt en we worden steeds inventiever en performanter op vlak van de ontwikkeling van nieuwe producten. Resultaat? Een gevoelige stijging van de vraag”, besluit COO Frédéric Salpietro.

carrières du hainaut

Milieubewuste onderneming en duurzaam en verantwoord eindproduct

Vernieuwen betekent niet alleen investeren in performante machines maar tevens in energiebesparende maatregelen en technieken. Carrières du Hainaut neemt haar verantwoordelijkheid op om het Kyoto-protocol inzake de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en het optimaliseren van de energetische efficiëntie na te leven, door te zoeken naar machines die én beter presteren én minder brandstof verbruiken.

Het bedrijf plaatste tevens meer dan 4.000 zonnepanelen op het dak van de werkplaatsen en de overkapping van de parking, samen goed voor 10% van de totale electriciteitsbehoefte van Carrières du Hainaut. Het bronwater dat bij de ontginning vrijkomt, wordt in het waternetwerk van de SWDE (Société wallonne des eaux) geïnjecteerd waarna het gezuiverd wordt en jaarlijks 90.000 inwoners van drinkwater voorziet.

De groeve heeft als bijkomend voordeel dat de ontgonnen blokken op één en dezelfde site worden verwerkt tot platen, waardoor het transport tot een minimum wordt herleid.

Tip: hierdoor biedt Carrières du Hainaut de unieke mogelijkheid aan klanten om extra grote formaten te vervaardigen. Ze kunnen immers blokken van 50 ton vervoeren tot aan de verwerkingshallen doordat er geen transport op de openbare weg plaatsvindt. Extra grote platen van maximaal 4m20 op 2m20 voor bv. een kookeiland uit één stuk vormen hierbij geen uitzondering.

“De steengroeve tracht ook een zo doordacht mogelijk afvalbeheer te hanteren. Bijkomende producten zoals leem, klei en steenpuin die we bij de ontginning afgraven, worden door onze externe partners verwerkt. We investeerden tevens in een machine die beschadigde stukken tegel recupereert en herwerkt tot nieuwe formaten. Sinds de aankoop van die machine werden tientallen miljoenen m² tegels gerecupereerd. Hierdoor kunnen we stellen dat Carrières du Hainaut tot 22% van de ontgonnen grondstof valoriseert, waar het Italiaanse gemiddelde rond 5% schommelt. Deze en vele andere kleine projecten die we hanteren sedert 2013, maken dat we vandaag reeds 6% energiezuiniger produceren. Ons objectief is om 9% te halen tegen 2020”, aldus Salpietro.

carrières du hainaut

Carine vult aan: “De laatste jaren surft de particulier op een milieubewuste golf en dat voelen wij. Er wordt bewust gekozen voor streekeigen producten die het milieu zo weinig mogelijk belasten. Natuursteen is een 100% natuurlijk en levend materiaal met een onbeperkte levensduur, en de Blauwe Steen uit Henegouwen® is een op en top Belgisch product dat onze geschiedenis van miljoenen jaren terug vertelt. Natuursteen is daarenboven een recycleerbaar product dat tal van mogelijkheden biedt op vlak van hergebruik. Dit in grote tegenstelling tot imitaties zoals keramische platen die het erg goed doen dankzij de gigantische marketingmachine die hen vooruit duwt, maar die een energieverslindend bakproces kennen en waar men reststukken of gedemodeerde modellen dient weg te gooien.”

Vernieuwde communicatie richting… eindklant

De switch richting digitalisering werd niet enkel op productieniveau uitgevoerd, maar de gehele digitale aanwezigheid van het eindproduct, de Blauwe Steen uit Henegouwen®, werd opnieuw uitgedacht. Zo investeerde het bedrijf in een nieuwe website, een jonger logo en een slogan die Belgische blauwsteen bij de eindgebruiker en voorschrijvers zoals architecten, promoot. “In de jaren ’80 communiceerde het bedrijf enkel met de sector waarbij er nooit een ‘merk’ werd neergezet. Vandaag dienen wij echter het grote publiek te bereiken om het product op zich en de eindeloze mogelijkheden die het biedt, aantrekkelijk voor te stellen. Geen gemakkelijke oefening aangezien wij nooit rechtstreeks aan particulieren verkopen. Onze klanten (steenkappers en verdelers) beschikken echter niet altijd over de digitale mogelijkheden zoals een website of social media waarmee zij hùn klanten kunnen bereiken.”

carrières du hainaut

“Met onze nieuwe website wensten wij dus de eindklant zoveel mogelijk te informeren en inspireren, en terzelfdertijd onze eigen klanten commercieel te ondersteunen. Dit resulteerde in een website waar eindklanten vandaag een directe prijsaanvraag kunnen versturen om vervolgens via een geautomatiseerd systeem direct doorgestuurd te worden naar de 5 dichtstbijzijnde verdelers. Een automatisch mailsysteem controleert daarop of de aanvrager zijn offertes heeft ontvangen alsook of de verdeler interesse heeft in die aanvraag. Op die manier blijven wij als producent op de hoogte van welke vraag er heerst in de markt, en kunnen wij directe leads aanleveren aan onze verdelers”, aldus Vanessa Barbay, Communicatie Manager bij Carrières du Hainaut.

Van dorpel naar gevelbekleding en van België naar Abu Dhabi

De Blauwe Steen uit Henegouwen® is uitgegroeid tot een tijdloos materiaal dat haar traditionele toepassingsgebied heeft uitgebreid van dorpels en venstertabletten naar keukenwerkbladen, vloeren, terrassen, douches, opstaande wanden en zelfs buitengevels. Met 27 afwerkingsmogelijkheden en nog meer nieuwe afwerkingen in het verschiet, laat deze Belgische Blauwe zich feilloos combineren met andere materialen en vormt daarmee een gedroomd product waar menig architecten hun artistieke muzes op botvieren.

Met haar communicatie inspireert en adviseert Carrières du Hainaut particulier en architect over de talloze mogelijkheden die dit brute en elegante product biedt. En met succes. Hoewel Carrières du Hainaut voor 75% verkoopt op Belgische bodem en voor 25% uitvoert richting Nederland, Frankrijk en Duitsland, vinden we de Blauwe Steen uit Henegouwen® meer en meer terug op exclusieve locaties zoals Monaco, Abu Dhabi, Rusland, enz.

Nieuwe investeringen leiden tot nieuwe toepassingen

De investering in nieuwe technologie resulteerde tevens in de ontwikkeling van de nieuwe EnoStone gevelsystemen waarmee het de esthetiek van natuursteen combineert met de hoge isolatienormen (geschikt voor passief bouwen) en een eenvoudige plaatsing. Hiermee wuift de Blauwe Steen uit Henegouwen® haar oubollige dorpel-imago voorgoed vaarwel en bijt zich met een steeds vernieuwend productengamma vast in nieuwe technieken en een marktklare toekomst.


Belgische Blauwe: kwaliteit van bij ons

Blauwe Steen uit Henegouwen® wordt op één enkele plaats in België, Soignies, ontgonnen. De Carrières du Hainaut is met een exploitatie van 200.000m³ en een productie van 1 miljoen m² platen per jaar uitgegroeid tot de grootste kalksteensiergroeve van Europa. De zichtbare aanwezigheid van crinoïden, fossiele sporen van fauna en flora uit de zee, getuigen van het unieke karakter en de authenticiteit van de Belgische blauwe die veel sterker is dan gelijkaardige, buitenlandse steentypes. Alleen de echte blauwe steen uit België is goed bestand tegen slijtage, druk, afdruipend water, barre weersomstandigheden en temperatuurschommelingen.

Door de mondialisering heeft de blauwe steen uit België er echter tal van gelijkaardige (goedkopere) steentypes uit Azië zien bijkomen. Deze zijn niet bestand tegen ons ruige klimaat en zullen met de tijd onaantrekkelijke kringen beginnen vertonen. Heel wat steensoorten profiteren dan ook ten onrechte van de uitstekende reputatie van Blauwe Steen uit Henegouwen®.

Carrières du Hainaut garandeert de herkomst en de kwaliteit van elke steen met een certificaat van oorsprong. Dit certificaat wordt afgeleverd bij aankoop van afgewerkte en half afgewerkte producten en gevalideerd door een unieke code en keurmerk. De strenge kwaliteitsnormen die Carrières du Hainaut zichzelf oplegt, gaan nog een stap verder dan de strikte Europese eisen. De volledige exploitatie van de Blauwe Steen uit Henegouwen® is gehomologeerd door het technische certificaat afgeleverd door de Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring in de bouw. De prestatieverklaringen (CE) voor afgewerkte producten zijn eveneens op aanvraag beschikbaar.


Foto’s: Lies Paelinck/Carrières du Hainaut