Belgische Innovatieve TegelAcademie (BITA) ziet het groots

Goede, vakbekwame bouwdocenten worden steeds schaarser. Sommige avondschoolleraars eigenen zich graag de titel van ‘docent’ toe maar de schrik om toekomstige concurrenten op te leiden zit er goed in, wat ertoe leidt dat velen finaal afhaken. BITA, de Belgian Innovative Tile Academy die onlangs boven de doopvont werd gehouden, moet soelaas brengen.

Snelle evoluties

Uitvoeringen met nieuwe producten en innovatieve toepassingstechnieken dienen het niveau van de specialist in tegelwerken verder op te krikken. Dat de innovatie-carrousel steeds sneller gaat draaien, is een gegeven waar niemand nog om heen kan. Een veel voorkomend probleem is dat lesgevers –om welke reden ook- zich niet regelmatig genoeg bijscholen waardoor ook zij vaak de grootste moeite hebben om de nieuwste evoluties bij te benen.

Bovendien ziet menig tegelzetter het bos door de bomen niet meer. Om de eenvoudige reden dat bepaalde materialen, systemen en plaatsingsmodaliteiten te snel evolueren, vaak ook vrij ingewikkeld zijn en bijgevolg om een woordje uitleg vragen. In de wetenschap dat het gros van de plaatsers onvoldoende tijd (kan) vrijmaken om alle nieuwigheden in de markt telkens weer -al dan niet proefondervindelijk- te ontdekken, vormt dat een niet te onderschatten probleem.

BITA

Ook ontbreekt het ons aan objectieve en toegankelijke beroepsopleidingen. Meer en meer dwingen nieuwe toepassingsregels zich op om schadegevallen op termijn te voorkomen, daar waar de werkmethodes van vroeger klaarblijkelijk veel minder –om niet te zeggen geen- problemen met zich mee brachten. Enerzijds hebben we te maken met onwetendheid maar zeker ook eigenzinnige betweterigheid van veel tegelzetters, anderzijds is er bovengenoemd fenomeen van de informatiehonger die niet tijdig gestild kan worden. Een ervaren opleidingsteam bedacht voor dit prangende probleem een geniale oplossing: de oprichting van BITA, Belgian Innovative Tile Academy of de Belgische Innovatieve Tegelacademie!
Lesgeven op locatie

Bij de meeste klassieke opleidingssystemen dienen de leergierige tegelzetters zich ’s avonds naar school te verplaatsen, iets wat velen zich ontzien na een zware en vermoeiende dagtaak. Daar komt nog bij dat men niet altijd op tijd in de klas kan zijn, of bepaalde lessen worden zelfs gemist waardoor belangrijke informatie verloren gaat en nog moeilijk in te halen is. Met het gevolg dat sommige cursisten definitief afhaken…

Lesgeven op locatie

Het BITA-management bedacht hiervoor een mogelijke oplossing. Naast de voorwaarde dat onder andere hun docenten minimum 7 jaar actief dienen te zijn in de tegelzetterswereld en streng gescreend worden om als BITA-docent aan de slag te kunnen, dienen zij ook bereid te zijn zich over het ganse land te verplaatsen. Afhankelijk van de verblijfplaats van de aanvragers wordt immers de locatie bepaald waar de lessen zullen plaatsvinden.

Kortom, BITA komt de cursist tegemoet, in de figuurlijke maar dus ook letterlijk zin, op een moment dat hem dat best uitkomt! Daarnaast staan bedrijfsopleidingen en een mogelijke samenwerking met opleidingscentra en het WTCB bovenaan de agenda van deze nieuw denkende tegel(zetter)academie. Ook is het plan opgevat om tegelzetters te begeleiden in het verwerven van kennis rond nieuwe producten en technieken via exclusieve professionele partners die hun knowhow met de uitvoerders willen delen. De nieuwste materialen en gereedschappen zullen tevens door deze BITA-partners ter beschikking worden gesteld opdat tegelzetters al deze innovaties in de praktijk kunnen uitproberen.

BITA

Informatieve website

In de wandelgangen vernamen we dat BITA ook de KMO-portefeuille zou willen aanbieden, een maatregel die ervoor zorgt dat ondernemers financiële steun krijgen wanneer ze een opleiding volgen of gebruik maken van bepaalde adviesdiensten.

Via een gebruiksvriendelijke website wil BITA altijd bereikbaar zijn, voor iedere tegelzetter, coördinator, docent, fabrikant, instructeur, expert, adviseur en architect. De verschillende opleidingen en workshops zullen er thematisch opgedeeld worden, met een duidelijke vermelding van locatie en lestijden. Zo staan dit najaar reeds enkele opleidingen ‘In- en outdoor XXL’ op het programma, exclusief voor meester-tegelzetters en binnenhuisarchitecten. Bovendien zal de website ruimte laten voor suggesties en vragen rond dit brandend actuele onderwerp dat ongetwijfeld ook op Cersaie 2017 over de tong zal gaan. Wij zijn alvast razend benieuwd naar dit verfrissende opleidingsconcept en wensen de toekomstige directeur van de Belgian Innovative Tile Academy alvast veel professionaliteit toe!