Hoe kun je het gebruik van dienstencheques fiscaal optimaliseren?

Door een 2e overeenkomst met de onderneming te sluiten op naam van de andere partner.

Bent u gehuwd of wettelijk samenwonend en kocht één partner in 2014 voor meer dan 1.400 euro cheques, dan kunnen de uitgaven in de belastingaangifte niet worden verdeeld, maar kan enkel de partner die de dienstencheque-overeenkomst heeft gesloten en op wiens naam het fiscaal attest is opgesteld, de uitgaven inbrengen tot maximaal 1.400 euro.

Bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting stellen wij dikwijls vast dat het attest van de dienstencheques op naam staat van één partner en dat het maximumbedrag voor dienstencheques van 1.400 euro overschreden wordt.

In de situatie, waar cheques voor 2.600 euro werden gekocht door één partner en enkel op zijn of haar naam, gaat dus inderdaad 1.200 euro fiscaal verloren.

Tweede overeenkomst met dienstencheque-onderneming

In 2013 werd het maximumbedrag dat u aan dienstencheques kon besteden met recht op een belastingvermindering verminderd van 2.720 euro tot 1.380 euro. In 2014 kon je nog slechts tot 1.400 euro cheques kopen met recht op fiscaal voordeel. Dat maximum geldt ook voor 2015 in het Vlaamse en Brusselse gewest.

Het maximum van 1.400 euro geldt echter niet per koppel, maar per persoon.

QUOTE: U kan uw het gebruik van dienstencheques fiscaal optimaliseren door een tweede overeenkomst met de dienstencheque- onderneming te sluiten op naam van de andere partner, waarmee u dan een bedrag aan cheques kunt kopen voor het bedrag boven 1.400 euro. Een formaliteit waarmee u op termijn veel geld bespaart.

In het geval het bedrag van 2.600,00 euro aan dienstencheques verdeeld zou zijn over beide partners, zou men hiermee 360,00 euro extra belastingvoordeel verkregen hebben.

Dit betekent echter dat u hiervoor twee overeenkomsten moet afsluiten, en twee accounts voor uw elektronische dienstencheques moet openen, met de nodige administratieve rompslomp tot gevolg maar u krijgt er wel een fiscaal voordeel voor.

Vanaf 1 januari 2016 zullen de Belgische gewesten (Brussel, Vlaanderen en Wallonië) bevoegd zijn voor systeem van de dienstencheques. Tot 1 januari 2016 zal voor u echter niets veranderen!