Fusie Nederlandse sectorverenigingen NOA en ABN Natuursteen

De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) en de Algemene Nederlandse Bond voor Natuursteenbedrijven (ABN Natuursteen) gaan fuseren onder de naam NOA. Het secretariaat blijft gevestigd in Veenendaal.

Versterking en schaalgrootte
NOA kent met haar 1.600 leden op dit moment drie hoofdsectoren: stukadoors- en afbouwbedrijven, vloeren- en terrazzobedrijven, plafond- en wandmontagebedrijven. ABN Natuursteen wordt met haar 167 leden, werkzaam in de bouw, afbouw, restauratie, renovatie, onderhoud, gedenktekens, interieur, een aparte hoofdsector ABN Natuursteen. Het huidige bestuur van ABN wordt het bestuur van de hoofdsector Natuursteen. Twee bestuursleden uit het huidige ABN-bestuur treden toe tot het NOA-hoofdbestuur.

De fusie zorgt voor schaalvergroting waardoor de collectieve en individuele belangenbehartiging voor alle leden wordt versterkt in de diverse sectoren. Ook wordt de kennis en expertise op de diverse terreinen uitgebreid in de volle breedte van de afbouw- en natuursteensector.

Gezamenlijke belangen
ABN en NOA zijn gezamenlijk van oordeel dat de bij de verenigingen aangesloten bedrijven veel gemeenschappelijke kenmerken en belangen hebben. Daardoor is het verstandig om gezamenlijk op te trekken voor de midden- en kleinbedrijven. Op het terrein van bedrijfstakbelangen zijn er veel onderwerpen die de afbouw- en natuursteensector gemeen hebben. Denk dan aan collectieve arbeidsvoorwaarden, pensioen- en bedrijfstakregelingen, garantieregeling, leveringsvoorwaarden, geschillenregeling, sociale zekerheid, juridische aangelegenheden en wet- en regelgeving. Door de fusie zal de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven nog steviger op landelijk niveau kunnen opereren en een krachtige gesprekspartner zijn voor overheid, brancheorganisaties, midden- en kleinbedrijf, werknemersorganisaties, belangenorganisaties, uitvoeringsorganisaties en ondernemers.