Fiscale nieuwigheden in 2015: een overzicht van de veranderingen

Een nieuw jaar betekent fiscale nieuwigheden. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen vanaf 01/01/2015.

Fiscale nieuwigheden 2015: een nieuw jaar betekent op fiscaal vlak een aantal veranderingen. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die ingegaan zijn op 1 januari 2015.

Verhoogde forfaitaire aftrek voor beroepskosten

Werknemers die in hun belastingaangifte niet opteren om hun werkelijke beroepskosten te bewijzen, kunnen vanaf 2015 een hogere forfaitaire kostenaftrek genieten. Deze verhoging zal reeds doorgerekend worden in de verschuldigde bedrijfsvoorheffing, waardoor het netto-loon van de werknemer zal verhogen.

Gepensioneerde 65-plussers kunnen onbeperkt bijverdienen

Vanaf 1 januari 2015 kan elke gepensioneerde 65-plusser of wie een loopbaan van 45 jaar heeft, onbeperkt bijverdienen. De regering-Michel heeft de maximumbedragen geschrapt voor het toegelaten beroepsinkomen dat gecumuleerd mag worden met het pensioen. Tot eind 2014 betekende een overschrijding van het maximumbedrag immers het verlies van (een deel van) de pensioenrechten.

De ‘anticipatieve heffing’ op pensioensparen daalt van 10 naar 8%

Via pensioensparen krijgt u een fiscaal voordeel van 30% op een maximale storting van 940 € (aanslagjaar 2015). Om het pensioensparen verder aan te moedigen, verlaagt de federale regering de zogenaamde ‘anticipatieve heffing’ van 10% naar 8%.
QUOTE: Voor pensioenkapitaal die u reeds hebt opgebouwd op 31/12/2014, zal de komende 5 jaar telkens 1% worden geheven. Op 60-jarige leeftijd volgt dan nog een taks van 3%. Reserves die worden gestort vanaf 01/01/2015 zullen worden getaxeerd aan 8% op 60-jarige leeftijd.

‘Miserietaks’ van 1% naar 2.5%, en terug naar 1%

Bezit u een onroerend goed in onverdeeldheid, en u wenst uit onverdeeldheid te treden, dan betaalde u 2.5% verdeelrecht, waar dit tot 2012 slechts 1% bedroeg (in het Vlaamse Gewest). Aangezien dit verdeelrecht vaak scheidende koppels treft, wordt deze taks teruggebracht naar 1% voor verdelingen tussen (ex-)echtgenoten ten gevolge van de echtscheiding of tussen (ex-)wettelijke samenwoners ten gevolge van de beëindiging van de wettelijke samenwoning.

Hoger voordeel-alle-aard voor bedrijfswagens

Bent u werknemer of bedrijfsleider, en stelt uw vennootschap u een bedrijfswagen ter beschikking die u ook privé-matig mag gebruiken, dan betaalt u in 2015 meer belastingen. Het forfaitair aangerekend belastbaar voordeel dat u geniet is immers gestegen door de jaarlijkse aanpassing van de standaard CO2-uitstoot. Zowel voor diesel – als bezinewagens zal het belastbaar voordeel stijgen.

Woonbonus wordt ingeperkt

De woonbonus is het fiscale voordeel dat verrekend wordt via de personenbelasting, en van hetwelke u kan genieten als u een hypothecaire lening bent aangegaan voor de enige en eigen woning. Tot 2014 was de woonbonus een federale bevoegdheid; vanaf 2015 is dit nu Gewestelijk. Met deze overgang van bevoegdheid is meteen ook het fiscaal voordeel aangepast.

QUOTE: Hebt u pas vanaf 01/01/2015 een lening aangegaan, dan bedraagt het basisbedrag 1.520 €, de verhoging voor de enige woning gedurende de eerste 10 jaar 760 € en de verhoging voor 3 kinderen ten laste 80 €.

Hebt u reeds een lening in 2014, dan verandert er niets, uitgezonderd dat vanaf 2015 de verminderingen niet langer zullen worden geïndexeerd. Het basisbedrag bedraagt dan 2.280 €. De andere 2 verhogingen zijn dezelfde als in de regel hierboven (760 € en 80 €).

Fiscus krijgt info over rekeningen van in het buitenland overleden Belgen

Banken moeten de belastingadministratie vanaf 1 januari op de hoogte brengen van tegoeden van Belgen die overleden zijn, ook als die in het buitenland woonden. Die verplichting gold tot eind 2014 enkel voor mensen die in België verblijven. De nieuwe wet moet zorgen voor een goede inning van de successierechten.