Fiscale maatregelen in tijden van corona: een overzicht

Corona… We kunnen er niet om heen, dit beestje zal ons leven nog enige tijd beheersen. Ondertussen trachten de overheden steun te bieden aan bedrijven door het toekennen van verschillende financiële steunmaatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het (Nieuw) Vlaams Beschermingsmechanisme, het dubbel overbruggingsrecht, handelshuurleningen, … enz. Maar ook de fiscale maatregelen mogen we niet uit het oog verliezen.

De belangrijkste fiscale maatregelen inzake de coronacrisis kort opgelijst:

1. Afbetalingsplan fiscale schulden

Voor fiscale schulden bestaat er de mogelijkheid om een afbetalingsplan te bekomen. Voorlopig kan dit nog aangevraagd worden tot 31 december 2020. Tot en met 31 december 2020 geldt ook nog steeds het verlaagde BTW tarief van 6 % voor restaurant- en cateringdiensten. Het valt af te wachten of deze maatregelen zullen verlengd worden gezien de tweede golf.

2. Voorafbetalingen belastingen

Op 21 december 2020 dient de vierde en laatste voorafbetaling te gebeuren. In de personenbelasting bedraagt het voordeel 1,75 %, in de vennootschapsbelasting 5,25% ingeval er geen dividenden worden uitgekeerd, en 4,5% indien er wel dividenden worden uitgekeerd. Het verhoogd percentage is vooral bedoeld voor vennootschappen die liquiditeitsproblemen hebben.

3. Vrijstelling waardeverminderingen handelsvorderingen

De coronacrisis werd verder door de fiscus erkend als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen.

4. Wederopbouwreserve

De federale regering heeft de wederopbouwreserve in het leven geroepen voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024. Het maximumbedrag van deze reserve is beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar dat wordt afgesloten in 2020, met een absoluut maximum van 20.000.000, 00 EUR. Hier zijn evenwel enkel voorwaarden aan verbonden.

5. Verlenging verhoogde investeringsaftrek

De verhoogde investeringsaftrek van 25 % die initieel zou eindigen per 31 december 2020 werd verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2022.

6. Geen decembervoorschot BTW

Tot slot dien je als BTW-belastingplichtige dit jaar geen decembervoorschot te betalen met betrekking tot de verrichtingen van het vierde kwartaal (kwartaalaangifte) dan wel de maand december (maandaangifte).

Raadpleeg zeker uw boekhouder of accountant voor verdere begeleiding door het doolhof aan corona steunmaatregelen.

Mon3aan, uw copiloot in accountancy, boekhouding en fiscaliteit wenst u een fijne kerst en een gezond nieuwjaar!


Tekst: Mon3aan. Meer info: www.mon3aan.be