Tegelzettersfederatie EUF bezoekt collega in Valencia

Net zoals men zich traditioneel eind oktober voor de Cersaie in Bologna klaarmaakt, bereidde de EUF zich begin februari voor om naar Spanje af te reizen voor een bezoek aan de Spaanse tegelzettersvereniging op de internationale tegelbeurs Cevisama. Het spreekt voor zich dat tegelfanaten de lat steeds maar hoger en hoger gelegd willen zien. Innovatie staat tegenwoordig bij alle tegelfabrikanten dan ook bovenaan het lijstje.

Al even actief wordt binnen het EUF de evolutie van het internationale tegelgebeuren gestaag opgevolgd. De EUF-Raad van Bestuur werd dan ook, jawel, op 7 februari in Valencia georganiseerd en bedankte een Belgisch Bestuurslid voor bewezen diensten. Drie vliegen in één klap dus.

Te gemakkelijk tegelzetten

Niet alleen op politiek vlak is er in Europa nog heel veel werk aan de winkel. Ook het segment ‘afwerking’ heeft het binnen het bouwbedrijf in de meeste landen hard te verduren. De vrijheid om zonder enige voorwaarde tegels te mogen plaatsen zorgt voor een opvallende stijging bouwgeschillen. Nederland is daar een goed voorbeeld van, gezien een erkenning of vestigingsattest om het beroep van tegelzetten uit te oefenen er helemaal niet nodig is. Dergelijk fenomeen is op het einde van rit enkel interessant voor de portemonnee van de expert, die bij het mislopen van een tegelwerk uiteindelijk de rechter op de bouwplaats speelt. Het technische vakjargon dient namelijk verenigd te worden met de juridische aspecten die helaas niet altijd in het voordeel van de niet-geregistreerde aannemer uitgesproken wordt. De vestigingsvoorwaarden om tegels en aanverwante systemen zoals bijvoorbeeld de waterdichting van een douche te plaatsen mogen best wat strenger. Op die manier kunnen schadegevallen tot een minimum worden beperkt.

Een tegelplaatser dient vandaag de dag zo compleet mogelijk mee te draaien in de continue vernieuwing van producten, gereedschappen en systemen. Gemakkelijk in het beroep van tegelzetter kunnen stappen is wellicht een voordeel voor de handige Harry, terwijl de kennis en beheersing van dit zeer snel evoluerende gespecialiseerd vak een ander paar mouwen is. Niet alleen het volgen van specifieke fabrieksopleidingen dringen zich op. Het even opfrissen van de basisbeginselen van het modern tegelzetten zou achteraf zelfs voor de ervaren vloerlegger nog wel eens een deugddoende opkikker kunnen zijn (zie bijvoorbeeld de cursus Modern Tegelzetten van Polycaro).

FECAMO, lid van het EUF

De recente pensionering van Vlaams Brabander Georges Pardon, gewezen voorzitter van FECAMO (Fédération des Carreleurs et Mosaïstes) én van het EUF, kan de tegelzetterscontreien niet zomaar ontgaan. Het palmares dat Georges Pardon in zijn carrière heeft opgebouwd door zijn internationale toewijding aan het beroep is door geen andere vakman te evenaren. Dankzij de jarenlange netwerking en inspanningen van deze impressionante leider, die immers net als zijn vader jarenlang in de FECAMO-directieraad en de Raad van Bestuur heeft gezeteld, werd FECAMO (lid van het EUF) steviger op de kaart geprikt dan ooit tevoren. En dit mede te danken aan zijn buitenlandse ervaringen dat hij spontaan met zijn Belgische collega’s kon delen. Daar Georges Pardon in zijn functie bij FECAMO als bestuurssecretaris besloten had om het wat rustiger aan te doen, diende voor beide federaties een vervanging voor zijn mandaten te worden gezocht. De nieuwe FECAMO- algemeen secretaris is bijgevolg Pascal De Stobbeleir geworden, terwijl Peter Goegebeur naast zijn hernieuwd mandaat van voorzitter van het Europees Technisch Comité, nu ook officieel als vast EUF-directielid werd verkozen.

Powered by EUF

Zowel het Technisch Team van het EUF als de directieraad werd samengeroepen in Valencia City, op een kwartiertje van de internationale keramiekbeurs Cevisama. De Spaanse tegelfederatie Proalso (eveneens lid van het EUF) hield er een interessante demonstratie met verschillende thema’s waaronder zwembadbetegeling en XXL-plaatsingen. Wij spotten er zelfs een keramische tegelplaat van maar liefst 4,80 m x 1,60 m! Maar ook buiten internationale beurzen worden de tegelzetters verwend met tegelplezier. Wij noteerden onder andere de tweedaagse professionele praktijkcursus ‘Teach the Teacher’ dat in Zurich doorgaat op 23 en 24 april 2018. Info via https://www.eita.eu/index.php/workshop.

Volgend jaar trekt het EUF met een delegatie naar Praag waar EITA (European Innovative Tile Academy) er een innovatieve workshop zal geven in het gloednieuwe kenniscentrum van de Tsjechische tegelfederatie, powered by the EUF!

Foto’s: tileXpert