EUF neemt EITA onder haar vleugels

De voorzitterswissel binnen het EUF (de Europese Tegelzettersfederatie) dat vorig jaar in Zwitserland plaatsvond, leidde meteen ook tot een secretarisswitch. De huidige verdienstelijke secretaris Werner Altmayer gaat met pensioen en gaf zijn fakkel door aan een verrassend tandemsecretariaat: Zwitserland en Engeland.

Na de vergadering van 8 mei dit jaar in het Airport Business Centre van Frankfurt, vond op 24 juli ll. in ‘the UK’ een speciale Boardmeeting plaats, voorafgegaan door het EUF Technisch Comité.

London City

Tegenwoordig kan men het vliegtuig nemen zoals vroeger een bus. Bereikbaarheid voor een business man is van het grootste belang om snel te kunnen anticiperen. Dit geldt al even goed voor een internationaal equipe dat zich buigt over de problematiek van de Europese tegelzetter. Deze vereniging wordt vooral gestuurd door een groep van landsvertegenwoordigers die enerzijds een directe voeling met de tegelindustrie en anderzijds met de werkvloer hebben. Vooral het Technisch Comité van het EUF bestaat uit een twaalftal leden die dagdagelijks nog op de werf aanwezig zijn en de noden van de tegelzetter-landgenoot kennen.

Daarnaast is opvolging van nieuwe producten, systeemoplossingen en plaatsingstechnieken van kapitaal belang om schadeclaims op korte, middellange en lange termijn te voorkomen. De uitwisseling van kennis en ervaring hebben de laatste jaren geleid tot een sterk internationaal technisch team, waarbij vooral de voorname producende landen van tegels en aanverwante producten zoals Italië en Spanje regelmatig het voortouw nemen. Maar soms neemt de fabrikant te weinig initiatief om de verwerker, in dit geval de tegelzetter, dicht bij hun nieuw product te betrekken zodoende de juiste applicatie of plaatsingsmodaliteiten correct te formuleren in praktische en begrijpbare taal voor de uitvoerder. Dit is onder andere een van de taken van het EUF TC om de relatie met vooraanstaande producenten te versterken.

De nieuwe EUF-Voorzitter Bob Howard is een Londenaar die ooit PDG was van het grootste tegelbedrijf (lees: concern) van Engeland. Een Chairman dus die reeds in vele watertjes gewassen is en de informatiehonger van de tegelzetter perfect kan plaatsen. We trokken dus naar London via een rechtstreekse verbinding van Antwerpen-Deurne naar London City, waar na een vluchtje met een traditionele propeller een typische “cab” ons naar de vergaderplaats van de TTA (The Tile Association) bracht.

Technisch Comité

Onze landgenoot Peter Goegebeur, voorzitter/coördinator van het EUF Europees Technisch Comité opende de EUF-Special Day met een stevige PowerPointvoorstelling voor zijn Europese collega-techneuten. De drie belangrijkste aandachtspunten vatten we graag even kort voor u samen.

1. Richtlijnen voor dunne keramische XXL- tegels

Naast het feit dat dunne XL (3600 cm² ≥ 10000 cm²) en XXL-tegels (˃ 10000 cm²) nu 7 mm dikte mogen hebben (vroeger was dit maximum 6 mm), werd in het voorwoord duidelijk gesteld dat deze richtlijnen geen Europese Norm is op zich maar wel een adviserend karakter heeft door de input van ervaren specialisten in deze materie. Deze lang verwachte XXL-plaatsingsrichtlijn loopt evenwel parallel met bestaande normen en technische voorlichtingen uit verschillende landen en bevat veel duidelijk didactisch fotomateriaal die rechtstreeks vanuit diverse werkplaatsen werden opgenomen. Medebedenker Assoposa, de Italiaanse tegelfederatie, bracht met goedkeuring van hoofdredacteur Peter Goegebeur, in een bundel de definitieve versie uit in het Italiaans en het Engels.

Vanaf 24 juli 2017 mogen alle nationale federaties vertalingen van dit werk publiceren “Powerd by the EUF”, mits de gebruikelijke aanvraag tot toestemming van de auteurs.

2. EUF Website

De EUF-website wordt volledig vernieuwd en gemakkelijker bereikbaar voor alle tegelzetters in Europa. Er komt tevens een apart technisch luik, waar veel informatie zal kunnen worden ingewonnen die niet allen betrekking zullen hebben tot de huidige hype ‘XXL’, maar ook mozaïek bijvoorbeeld, waterdichtingssystemen, vloerverwarming, enzovoort. Het verzamelen van problemen die zich in alle landen op de werf stellen, zou ook een van de doelstellingen zijn om op de website een “verzamelknop” hiervoor te voorzien.

Alle nationale normen zullen geraadpleegd kunnen worden via een simpele muisklik. Het enige euvel zou de vertaling van al deze werken kunnen zijn, maar men denkt eraan om voorlopig alleen de titels in het Engels te vertalen zodat men reeds gemakkelijk het onderwerp kan terugvinden.

3. Het EUF Technisch Comité op de Cersaie 2017

Het immense succes van de vorige editie ‘XXL-workshop’ in de Città della Posa op de vorige Cersaie editie in 2016, leidde automatisch tot nieuw initiatief en kreeg dus een technisch staartje. Deze keer niet enkel technieken met grootformaattegels, maar ook andere soorten zoals mozaïek, figuratief tegelwerk en speciale tegeltechnieken zullen er hun plaatsje krijgen. EUF-leden Assoposa en Fecamo zullen immers in 2018 de handen in elkaar slaan om een nieuw concept op touw te zetten in samenwerking met de Confindustria Italia.

Op de Cersaie eind september van dit jaar zal men diverse tegeltechnieken laten opsnuiven tijdens enkele demonstraties van de bekendste Italiaanse “Maestri Piastrellisti”. Een Amerikaanse spreker van de US National Tile Contractors Association (NTCA) zal er een voordracht geven over het reilen en zeilen van de tegelzetterswereld in Amerika.

EITA, de innovatieve tegelbom

Met een voorbeeld van een businessplan toonde TC coördinator Goegebeur met concreet cijfermateriaal aan dat het EUF-TC financiële middelen nodig heeft om zijn taken te kunnen optimaliseren. EITA, de Europese Innovatieve Tegel Academie (European Innovative Tile Academy) werd door de Board Meeting aanvaard als een “project” van het EUF TC. Onze Belgische voortrekker BITA (Belgian Innovative Tile Academy) toonde als testacademie aan dat dergelijke benamingen met apart logo veel toegankelijker zijn voor onze tegelzetters en de toegangsdrempel veel lager ligt dan bij de traditionele grote federatienamen.

De taak van deze Europese overkoepelingsacademie is vooral het opleiden van instructeurs en docenten die op hun beurt elk in eigen land hun ervaringen, opgedaan in het buitenland, met hun collega’s en cursisten kunnen delen. Het nieuwste voorstel, dat met vol enthousiasme werd toegejuicht, zijn de internationale EITA Road Shows, waarbij het debuut in Oostenrijk zal plaatsvinden tijdens de Oostenrijkse (tegel)conferentiedagen van 24 tot 26 januari 2018 in Wenen.

Alle voorzitters die reeds het EITA-logo dragen (BITA België, NITA Nederland, CITA Tsjechië en ITAI Italië) zullen er aanwezig zijn. En wellicht volgen tegen die tijd ook SITA Zwitserland, FITA Frankrijk, LITA Luxemburg, ITAS Spanje en nog andere leden van het EUF. In de wandelgangen vernamen we dat ook China en Rusland vragende partij zijn om hun tegelverwerkers op te leiden.

Het gaat dus langzaam maar zeer zeker vooruit binnen de contreien van het internationale innovatieve tegelacademie project!


Foto’s: tileXpert