Covid-19 doet digitale transformatie bij bedrijven versnellen

De Coronacrisis heeft als een impact op onze gezondheid maar zet ook enorme druk op onze economie. Voor veel ondernemingen is Corona een wake up call geweest. Men moest zich in allerijl heruitvinden en dankzij nieuwe digitale toepassingen slagen ondernemingen erin hun bedrijf van op afstand draaiende te houden en kunnen hun medewerkers van thuis uit werken.

Tip: subsidie voor digitale transformatieprojecten. Kijk hier >

Digitalisering: hét woord van 2020

‘Digitalisering’ is een term die we in combinatie met ‘COVID-19’ de afgelopen weken en maanden verschillende malen hebben gehoord in de media. Via allerlei kanalen werd er ontzettend veel informatie verspreid omtrent digitalisatie want technologie blijkt in deze crisis onmisbaar. Digitaal werd voor sommige bedrijven plots de enige manier van werken. Zowel voor werknemers als werkgevers kon de overvloed aan informatie en de verschillende softwaretoepassingen angst hebben ingeboezemd, want voor velen onder hen was dit vóór COVID-19 nog deels onbekend terrein. Daarom is het ook van belang om als ondernemer alert te blijven zodat je tijdens de snelle digitale transformatie ook de juiste beslissingen neemt. Want eenmaal alles is geïmplementeerd en geconverteerd, wordt het nadien moeilijk om bepaalde zaken terug te draaien of aan te passen.

Communicerende vaten

Het digitaliseren van gegevens en data is in het begin heel intensief. Nieuwe systemen moeten geïmplementeerd worden, medewerkers moeten worden omgeschoold en alle softwaresystemen moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Digitalisatie mag geen doelstelling op zich zijn omdat enkel het digitaliseren van gegevens en data geen rechtstreekse meerwaarde oplevert. De echte toegevoegde waarde wordt pas gecreëerd als alle gedigitaliseerde gegevens en data aan elkaar gekoppeld worden en met elkaar kunnen communiceren zodat de informatie up to date en volledig kan geïnterpreteerd worden. Digitalisering beschouwt men best als een uitdaging. Als ondernemer moet men zich immers kunnen concentreren op de kerntaken van zijn onderneming. Digitalisatie is hiervoor een noodzaak.

Stappenplan

Om de juiste beslissingen te nemen bij de digitale transformatie van je bedrijf is het belangrijk om de volledige workflow van je onderneming, alsook de administratie uit te tekenen. Hierbij dienen alle knelpunten in de bedrijfsprocessen geanalyseerd te worden. Voor elk knelpunt zoek je een digitale oplossing. Vergewis je er bij de keuze van de software van dat de verschillende softwaretools met elkaar communiceren zodat je één geïntegreerd platform creëert. Maak als ondernemer de juiste keuze van ‘proven software’ en laat je ondersteunen waar nodig.

Subsidie voor digitale transformatieprojecten

Ben je van plan om een belangrijk digitaal transformatieproject uit te voeren dat op korte termijn zal worden geïmplementeerd? Vergeet dan zeker niet om een kijkje te nemen op de website van VLAIO via deze link. Er is namelijk een subsidie voor digitale transformatieprojecten waarbij de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen wil steunen. Het doel van deze subsidie is ervoor te zorgen dat je beroep kan doen op een externe dienstverlener zodat de digitale transformatie succesvol kan verlopen. Dit vereist dat je samenwerkt met een externe dienstverlener, al dan niet in combinatie met inzet van je eigen personeel.

Bedrijven die reeds een digitale transformatie zijn ondergaan vóór de Coronacrisis zullen daar nu zonder enige twijfel de vruchten van plukken. Deze crisis zal ons ons later ook herinneren aan het moment waarop de digitalisering in sneltempo werd doorgevoerd bij vele bedrijven om zo hun dagdagelijkse taken te kunnen blijven uitoefenen.

Tekst: www.mon3aan.be (bureau voor accountancy, advies en fiscaliteit)