BRETON – Artificial Intelligence in Stone

Arianna Toncelli, Corporate Strategy Director, is zeer duidelijk: het nieuwe logo van Breton is meer dan relooking. Het staat voor een revolutie. Breton bouwt niet langer zomaar machines: de machines zélf bouwen aan de toekomst van natuursteenverwerking.

Post-Covid Relance

Breton had 2020 helemaal gepland. Het bedrijf zou rustig wereldwijd zijn nieuwe logo & corporate branding uitrollen. Daarbij niet ingepland: de coronacrisis. Die de regio Veneto bepaald niet spaarde. CEO Luca Toncelli tijdens de eerste golf: “Sharpen your knife, om Stephen Covey te citeren, and get ready for the future. Zodat je voorbereid bent eens dit alles voorbij is. (…) Per aspera ad astra.” Dat laatste is Latijn voor “door een (bittere) strijd naar de sterren”. Breton besliste om te investeren: een extra 25 miljoen euro, met garantie van de Italiaanse overheid (Garanzia Italia). En dat was ook goed nieuws voor Breton-klanten, zei Toncelli: “We blijven investeren, zodat ook onze klanten een competitief voordeel kunnen houden. Dat is vooral belangrijk in deze periode, wanneer bedrijven een moment van bezinning beleven. Wij steunen hun heropstart, door een antwoord te bieden op hun specifieke, immer groeiende noden.”

PaaS

Wat betekent dit concreet? Een vraag voor Intelligence Manager Federico Milan: “Tussen de diverse oplossingen van Breton vind je computersystemen om de productiviteit van verwerkingsbedrijven te verhogen, om voorspellende data te krijgen over hun levensduur, om processen te plannen en bij problemen oorzaak-gevolg verbanden te identificeren. Daarbij zijn we niet bang van innovatieve concepten zoals machine learning. We vervolledigen dit aanbod door een breed scala aan diensten zoals de online aankoop van reserveonderdelen, een vlotte toegang tot alle machine-gerelateerde documentatie of tenslotte softwareoplossingen die een groot aantal bewerkingen mogelijk maken, van keukenontwerp tot kostprijsberekening.” (Meer info: zie kader.) Door deze Product-as-a-Service (PaaS) visie kon Breton doorheen de crisis ook vlot vanop afstand contact houden met zijn klanten.

Going digital

“Het nieuwe logo staat voor de keuze om onze corporate identity helemaal te bouwen rond baanbrekende technologie,” zegt Ariana Toncelli. “Het hele identiteitssysteem van Breton wordt vernieuwd. Met als doel: de groep te versterken, steeds meer synoniem te worden met mondiaal leiderschap, onderzoek en innovatie”. Innovatie is voor iedereen belangrijk, maar bij Breton is het speciaal belangrijk. Digitale innovatie is al de focus sinds een kwarteeuw. Midden de jaren 1990 slingerde het bedrijf zich in de toen opkomende markt van CNC-machines met digitale besturing. Met succes. Op korte tijd stootte de firma aan de Via Garibaldi in Castello di Godego door tot de wereldtop.

Digital Hub

Het bedrijf beet zich daarop helemaal vast in de digitale technologie. Productontwikkeling vandaag gebeurt in de ‘Digital Hub’, waar een team van ingenieurs, wiskundigen en datawetenschappers continu werkt aan het ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren van softwareoplossingen. Industrie 4.0 dus, en dat betekent ook de creatie van nieuwe functies in het bedrijf, zoals die van Operation Manager. Luca Toncelli: “Binnen een steeds meer data-gedreven paradigma is de Operation Manager een steeds meer onmisbare figuur. Hij hanteert een mix van innovatieve en technologische instrumenten (zoals IoT, Big Data of Analytics) en gebruikt data-analysesoftware om de keuzes van het bedrijf te sturen en de processen te optimaliseren.” Of anders gezegd: Silicon Valley in Treviso.

Open Leadership

En Silicon Valley is ook de hele HR-filosofie van het bedrijf. Innovatie is voor Breton meer dan alleen maar een asset in de concurrentiestrijd. Het is een filosofie, een levensvisie, die breed gedragen wordt door leidinggevenden en werknemers. Het gaat hier niet om een Manhattan-project in de diepste geheimhouding. Het verloopt integendeel volledig open, in samenwerking met universiteiten en researchcentra. En om innovatie mogelijk te maken is ook het hele organigram van het bedrijf de laatste jaren doorheen gehutseld. De scherpe grens tussen diensten en hiërarchische niveaus moest daarbij sneuvelen. Inspiratie vond Breton in de ideeën aangaande “Open Leadership” van Paolo Bruttini (°1965), een Bolognese “psycho-socio-analist” en specialist ‘Team Theories and Techniques’.

Bij Breton worden opdrachten nu toevertrouwd aan fluïde teams van 10-15 personen die spontaan worden samengesteld voor individuele situaties binnen een project. Teams die werken zonder senior managers – een model dat Bruttini “sociocratie” noemt. Breton ondertekende ook Bruttini’s Open Leadership Manifesto. Dat als volgt begint: “Een leider kan niet langer controleren. De medewerkers controleren, de klanten controleren. De leider creëert de condities die anderen kunnen controleren.” Voorts luidt het nog: niet bezig zijn met baas te zijn en “leiden is dienen”.

Dit is, zeer in het kort, de corporate identity die Breton met zijn nieuwe logo wil overbrengen. Innovatie is de mantra van vele bedrijven. Maar Breton, zoveel is duidelijk, voegt de daad bij het woord.


De DIGI-HUB van BRETON

  • Sentinel: Bewaakt de prestaties en geeft real-time voorspellingen over de CNC-machines.
  • SkyNet: Verzamelt gegevens van de diverse machines van de verwerkingslijn, geeft info over het proces en past automatisch de parameters aan.
  • Smart Business Intelligence: Real-time analyse van de status en data van de hele fabriek via een aanpasbaar dashboard. Vindt snel oorzaak-gevolg relaties en stuurt mogelijke proces- of productafwijkingen bij.
  • Smart Doc-service: Alle machine-, lijn- of installatiehandleidingen altijd bij de hand, altijd up to date.
  • Spare Parts: Rechtstreeks online reserveonderdelen of materialen kopen.
  • XPressTop Platform: MES-software (Manufacturing Execution System) voor verschillende bewerkingen van keukenontwerp tot kostprijsberekening.

BRETON: omzetgroei van 35% in 3 jaar

Breton heeft de wind in de zeilen. Het begon in 1963 toen Marcello Toncelli, een Toscaanse spoorwegarbeider, zich vestigde in de Veneto om er natuursteenverwerkende machines te bouwen. Vandaag is de firma voor 80 tot 85% gericht op export. Dit in heel Europa, maar ook Brazilië, India, de Verenigde Staten, Canada, Turkije en China. Er zijn de machines alsook de eigen composieten, vooral het bekende BretonStone. Zo vind je vandaag tussen de klanten niet alleen natuursteenverwerkende bedrijven, maar ook Jaguar, Renault of Boeing. En er zit geen sleet op. In de laatste drie jaar steeg de jaaromzet met 35% tot 280 miljoen euro. In dezelfde periode wierf het bedrijf 300 extra werknemers aan tot een totaal van duizend.


Tekst: Kristof Dams – Foto’s: Breton