BITA: het vruchtbare jaar 2017 en een vooruitblik op 2018

Het geloof in neutrale en continue kwaliteitsopleidingen voor de ruwbouwafwerker is groot. Dit is vooral te wijten aan de razendsnelle inval van nieuwe producten en plaatsingsmethoden die zich gestaag vanuit het buitenland opdringen. Vooral in de tegelwereld laat dit zich goed voelen, en men beseft meer en meer dat men bij de pinken moet blijven om alles bij te houden. En als innovatie te traag naar ons toe komt, dan gaan we er maar zelf op af, dacht men bij BITA…

Ontstaan bij Vilvordit

Eigenlijk begon alles in de ondertussen alom bekende XXXXXL-toonzaal van Vilvordit te Zellik. Begin 2016 gaf XXL-specialist Peter Goegebeur er, samen met expert snijtechnieken Bert Uittenhove, reeds een tiental opleidingen onder de noemer “XXL by tileXpert”. Dit tandemteam begreep al snel dat er een algemene nood was aan gespecialiseerde workshops met kennis van zaken.

Gezien bestaande vakscholen en vormingscentra bij ons nauwelijks of niet ingericht waren om moderne producten en specifiek snijmateriaal aan te bieden, kwam men op het idee om er een aanvullende rol in te spelen. De nieuwe plaatsingsmethodes die aan deze nieuwe trends gekoppeld konden worden, werden gegoten in een primaire fase “Teaching Teachers”. Ze werden vervolgens zowel doorgegeven aan tegelzetters in spe als aan reeds gevestigde stielmannen. Een belangrijke taak dat de Belgian Innovative Tile Academy, kortweg BITA, nu reeds sedert een jaar met grote onderscheiding vrijwillig op zich neemt.

Verenigd bij Polycaro

BITA werkt heel nauw samen met geselecteerde partners en bereikte in die korte tijd een kleine 600 professionelen zijnde tegelimporteurs, tegelzetters, architecten en tegeladviseurs. De acties die voorzitter Bert Uittenhove dit jaar met zijn team reeds ondernomen heeft, werden samengevat in een krachtige powerpoint presentatie tijdens de eerste sponsorvergadering.

Hun partner Polycaro waarmee het BITA-bestuur een warme band heeft opgebouwd, stelde er zijn historische kantoren spontaan voor beschikbaar.

We vatten uit voornoemde partnervergadering de 7 belangrijkste agendapunten voor u samen:

  1. BITA telt wekelijks beduidend veel bezoekers op hun nieuwe facebookpagina https://www.facebook.com/bitacademy.be, en al evenveel positieve reacties op geplaatste wetenschappelijke informatie en technische video-opnames rechtstreeks vanop de werkvloer.
  2. In 2017 werden verschillende buitenlandse bedrijfsopleidingen georganiseerd, waaraan heel wat tegelzetters deelnamen. Dit duidt op het feit dat de beroepsfiere tegelman -of vrouw het niet ontziet om zijn of haar vrije tijd te investeren in grensoverschrijdende kennis en ervaring.
  3. De website www.bitacademy.be wordt regelmatig geüpdate en heeft nu ook een .eu extensie.
  4. Het uiterst actieve BITA-secretariaat bracht het in oktober administratief voor mekaar om de KMO-Portefeuille in 2018 te kunnen aanbieden. Alvast een zeer sterk punt naar bedrijven toe!
  5. De belangstelling om tegen 2020 een BITA-bus in te richten voor de “flying workshops” was zeer groot. De formule om de nodige fondsen hiervoor te verzamelen wordt gezocht.
  6. De opleidingen en workshops dat volgend jaar reeds op de agenda staan zijn meer dan ooit innovatief en zullen in alle exclusiviteit in januari 2018 worden voorgesteld.
  7. BITA zit volop in de voorbereidingsfase van haar fameuze BITADAY 2017 die doorgaat in de nostalgische oude Postkantoren te Oostende (https://www.degrotepost.be/home/) op 15 december aanstaande. Geïnteresseerden die aan deze zeer gevarieerde dag of dinermeeting wensen deel te nemen, kunnen zich het beste aanmelden via secretariaat@bitacademy.be waarna het volledige programma u zal worden bezorgd. Ook nieuwe potentiële leden kunnen zich langs deze link informeren en/of inschrijven.

Het werd tijdens deze eerste partnervergadering ook meteen duidelijk dat Polycaro en BITA zich ondertussen al voorbereiden op de volgende editie van Stone & Tile 2019, waar elke professionele afwezige meer dan ongelijk zal hebben! Een nog nooit geziene organisatie met technisch vernuft zal er alle tegelzetters, mozaïekartiesten en natuursteenbewerkers letterlijk kunnen bekoren.

Gevormd bij Kerakoll

BITA sloot onlangs een akkoord met onze noorderburen, die de “stichting” NITA (Nederlandse Innovatieve Tegel Academie) in oktober officieel de ether instuurde. De Italiaanse federatie van de tegel(zetter)associatie ASSOPOSA ondersteunde met veel enthousiasme dit project en aanvaardde het voorstel tot het creëren van EITA, de Europese Innovatieve Tegel Academie.

Het frappante is dat vanaf januari 2018 EITA zich in Brugge zal nestelen onder de coördinatie van een bekende Vlaming. En het zijn nu net die drie landen (Italië, Nederland, en België) die zich buigen over het doorgeven van kennis en kwaliteit van de Europese tegelzetter.

Ook BITA Green Building partner Kerakoll kon zijn enthousiasme niet verbergen en nodigde het hooggeschoolde docententeam uit om er in Sassuolo (IT) een opleiding te volgen in hun impressionante trainingscentrum. Deze workshop werd daags nadien nog gevolgd door een bezoek aan het al even indrukwekkende Green Lab. De groene kers ontbrak hier alvast niet op de BITA-tegeltaart!


Foto’s: tileXpert