BITA gaat voor kwaliteitserkenning

Videovergaderingen en telemeetings zijn in opmars. Niet verwonderlijk natuurlijk, daar door de opgelegde maatregelen van de nationale veiligheidsraad oplossingen zich dienden op te dringen om de economie toch nog wat draaiende te houden. Dat het COVID-19-virus een gevreesde vijand is, hoeft geen verder betoog. Ook de Belgian Innovative Tile Academy BITA diende gedwongen belangrijke fysieke cursussen en fabrieksbezoeken te annuleren of uit te stellen.

Compensatiepremie

Daar de tegelacademie geen lessen meer kon geven, noch in hun lokaal te Zedelgem, noch op verplaatsing, kon men zich in principe aansluiten bij de verplicht te sluiten bedrijven, … dacht men. In de daarop logisch volgende veronderstelling dat de vzw BITA in aanmerking kon komen om een hinderpremie aan te vragen, ontving het bestuur volgend antwoord: “De corona hinderpremie is ook op vzw’s en verenigingen in Vlaanderen van toepassing maar enkel indien er een economische activiteit is en met minstens 1 voltijdsequivalente RSZ-ingeschreven tewerkstelling. Bijkomende voorwaarde is dat je een  fysieke locatie hebt die je verplicht moet sluiten – geheel of gedeeltelijk – door de federale maatregelen”.

Niet dus, daar de vzw geen voltijdse medewerkers in dienst heeft en enkel werkt met onderaannemers of vrijwilligers! Gelukkig had BITA dank zij de vele partners en sponsors een reserve opgebouwd zodat de financiën niet in gevaar werden gebracht en alle vaste kosten probleemloos betaald kunnen worden.

Tecno Bouw

Achter de schermen werd er ondertussen duchtig gewerkt aan het ineen knutselen van specifieke workshops en vakopleidingen, zowel voor de tegelzetter in spe als voor het reeds gevestigde tegelzettersbedrijf. De versterkte band en samenwerking met TECNO BOUW (Confederatie Bouw) geeft BITA zuurstof om reeds voor het najaar verschillende cursussen aan te kunnen kondigen via www.tecnobouw.be (het sleutelwoord “tegel” ingeven is voldoende om het volledige kalender te kunnen raadplegen). Er werden twee vaste locaties uitgekozen, met name Zedelgem (bij Brugge) en Geel (provincie Antwerpen).

Dankzij de recente groei van het gespecialiseerde BITA-docententeam worden de workshops verzorgd door instructeurs die nog dagdagelijks op de werkvloer staan. Ook twee nieuwe Franstalige specialist-docenten zullen binnenkort dezelfde cursussen kunnen verzorgen in het Franstalige landsgedeelte. De leslocaties hiervoor zullen in samenspraak met de lokale federaties en scholen vastgelegd worden. Alles vraagt wat tijd en geduld, wat enigszins begrijpelijk is in tijden waar fysieke ontmoetingen beperkt of zelfs voor onbepaalde tijd niet meer mogelijk zijn.

TegelzettersAtelier

Luisteren naar de verzuchtingen van de branche is niet altijd zo vanzelfsprekend. Vragen worden gesteld, maar concrete en gestaafde technisch-wetenschappelijke antwoorden blijven helaas meestal uit. Doch is het belangrijk om te weten wat er zich in werkelijkheid op de werkvloer kan afspelen bij de tegelzetter. De facebookgroep ‘TegelzettersAtelier’, die nu al meer dan 1000 (!) leden telt, laat niet alleen regelmatig mooi afgewerkte projecten zien, maar geeft al evenzeer een beeld van bepaalde problemen die de vloerlegger opgelost wil zien en vooral in de toekomst wil vermijden. BITA volgt deze bewegingen met arendsogen op en probeert in het kader van de vragen die zich stellen doelgerichte workshops te organiseren. In overleg en samenspraak met vooraanstaande federaties en het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) is het doel van BITA een erkend kwaliteitsstempel te kunnen zetten op alle cursussen die in de praktijk een meerwaarde kunnen bieden voor tegelzetters en vloerdersbedrijven. Het gaat hem niet alleen om de promotie van technische PowerPointvoorstellingen of webinars, maar daadwerkelijke praktische oefeningen die kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.

Eind 2020 / begin 2021 zullen, naast de verschillende websites, onder de rubriek ‘Evenementen’ van de populaire facebookgroep ‘TegelzettersAtelier’ alle “ster-opleidingen” aangekondigd worden. Aanmelden zal via een simpele klik mogelijk zijn, waarbij verdere instructies klaar en duidelijk vermeld zullen worden. Detectie, informatie en educatie staan dus helemaal bovenaan het tegelzetterslijstje!


Tekst + foto’s: BITA