Besparen op belastingen? Enkele slimme investeringstips

Twijfelt u nog over een investering in uw eenmanszaak of vennootschap (en is uw vennootschap klein)? Bespaar dan nu op belastingen en stel de investering niet uit. U kan genieten van de verhoogde investeringsaftrek voor kalenderjaar 2018 en 2019.

Het zomerakkoord kondigde een tijdelijke verhoging aan van de investeringsaftrek van 8% naar 20% voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand zijn gebracht in 2018 en 2019.

Aan welke voorwaarden dient u te voldoen om te kunnen genieten van investeringsaftrek?

  • Het moet gaan over investeringen in materiële en immateriële vaste activa voor een bedrag van ten minste 1.000 EUR
  • Investeringen moeten in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand zijn gebracht
  • Factuurdatum moet in 2018 of 2019 zijn
  • Investeringen moeten in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt

Opgelet!

Niet voor alle investeringen kan investeringsaftrek worden toegepast.

  • Personenwagens zijn uitgesloten
  • Activa die niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt, zijn niet van toepassing
  • Activa die niet afschrijfbaar zijn zoals bv. gronden en activa die over minder dan 3 jaar worden afgeschreven zijn uitgesloten
  • Bijkomende aankoopkosten indien ze niet samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben worden afgeschreven, zijn eveneens niet van toepassing

Concreet wordt de investeringsaftrek in mindering gebracht van uw resultaat van het boekjaar en de verworpen uitgaven, zodanig dat u geen of minder vennootschapsbelasting zal betalen.

Indien u dit jaar een grote investering doet en uw winst klein is; is de investeringsaftrek dan verloren? Neen. De investeringsaftrek is immers 1 jaar overdraagbaar.

Voor meer info of gepersonaliseerd advies, kan u terecht bij uw boekhoudkantoor of bij fiscaal adviesbureau Mon3aan.

www.mon3aan.be