BA-verzekering verplicht voor intellectuele beroepen in de bouw

Vanaf 1 juli 2019 zullen alle intellectuele beroepen in de bouwsector hun burgerlijke aansprakelijkheid, kortweg BA, moeten laten verzekeren wanneer zij bouwen of renoveren. Dat beslist de federale regering.

De laatste jaren is het landschap in de bouwsector heel wat veranderd: nieuwe intellectuele beroepen maken hun opkomst en worden betrokken partijen bij het bouwen. Sommigen daarvan hadden al een wettelijke verzekeringsplicht. Architecten en aannemers bijvoorbeeld werden sinds 2018 verplicht om een tienjarige aansprakelijkheid m.b.t. stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid te verzekeren. Die wet wordt nu uitgebreid naar alle intellectuele beroepen in de bouwsector.

Aanvulling

Het wetsvoorstel zou complementair moeten zijn op de wet Peeters-Borsus m.b.t. de tienjarige aansprakelijkheid woningbouw, die sinds juli vorig jaar al in werking trad. Die nam de discriminatie tussen architecten en aannemers weg, aangezien architecten al geruime tijd verplicht worden zich te verzekeren voor fouten bij de uitvoering van hun beroep.

Andere spelers

Maar een bouwheer wordt niet enkel met aannemers en architecten geconfronteerd, ook andere dienstverleners zoals landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren etc. spelen een grote rol bij een bouw of renovatie. Door het nieuwe wetsvoorstel zal een gelijke behandeling nagestreefd worden. Alle intellectuele beroepen zullen dus een BA-verzekering moeten aangaan. De verzekeringspolis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid gedurende 3 jaar in ruil voor een eenmalige polis.

Bescherming

Een eigen huis bouwen, een woning kopen of renoveren zijn levenslange investeringen. Daarom nam de federale regering in het algemeen en de ministers van Economie en KMO’s in het bijzonder desbetreffende maatregel. De ondernemende burger wordt beschermd en zal zo misschien sneller projecten onder handen nemen.

De wet geldt bovendien niet enkel op woningen, maar op elke vorm van onroerende werken: zowel voor de bouw van een kunstwerk als een weg of huis. De tienjarige aansprakelijkheid gaat ook mee bij een verkoop van een vastgoed.

Wat wel en wat niet?

Maar de hamvraag die u zich waarschijnlijk stelt is wat wel en wat niet onder de verzekering valt. Een studiebureau die zich bezighoudt met de koeling, verwarming en ventilatie van een gebouw, en waarbij door overdimensionering een te zware installatie wordt geplaatst waardoor de consument meer energie verbruikt dan nodig, wordt bijvoorbeeld verzekerd. Nog een voorbeeld is een vergissing in de opmeting van een terrein door een landmeter-expert of een vergissing in het energieprestatiecertificaat.

Het is voor iedereen de beste keuze om zo snel mogelijk problemen op te sporen en uit te klaren wie het gebrek veroorzaakte. Bouwen blijft handwerk, waarbij je ervan mag uitgaan dat iedereen te goeder trouw handelt om een project tot een goed einde te brengen.


 

Bronnen: Bativox / Protect