Algemene voorwaarden voor de tegelzetter uitgelicht door Fecamo

Een overzicht van de algemene voorwaarden voor de tegelzetter dringt zich op, aangezien menig aannemer-tegelzetter het technische aspect van het beroep beter onder de knie heeft dan het administratieve luik. Met name het opmaken van offertes en facturen blijft voor velen een lastige zaak.

De nieuwe wet Marktpraktijken maakt het er allemaal niet makkelijker op. Zeker niet in geval van verkoop aan particulieren waarbij een algemene verplichting tot het informeren van de consument geldt.

Twee hot topics op de agenda

Het is niet de eerste keer dat in de Schepperschool in Wetteren een cursus voor tegelzetters wordt gegeven. En telkens is de opkomst groot, mede dankzij de goede organisatie van het team van Fecamo Oost-Vlaanderen.

Op donderdag 16 maart 2017 stonden twee interessante onderwerpen op de agenda:

 • De algemene voorwaarden voor de tegelzetter
 • Het antwoord op de vraag: “hoe uw tegels onderhouden?”

De presentaties werden verzorgd door respectievelijk Peter Goegebeur (Fecamo) en Peter De Ryck (Lithofin). Voorafgegaan door een kort welkomstwoordje van Fernand Verlee, voorzitter van Fecamo Oost-Vlaanderen, die zijn rol als gastheer van de avond met verve vervulde.

Onderscheid duidelijk maken voor de tegelzetter

De eerste uiteenzetting was voor rekening van Peter Goegebeur, die ondanks zijn voor de meesten ongekende juridische achtergrond toch eerst te rade was gegaan bij de juridische dienst van de Confederatie Bouw Brussel.

De oud-voorzitter van Fecamo Nationaal overliep deze belangrijke verschillende om mee te rekening te houden in de algemene voorwaarden voor de tegelzetter:

 • het verschil tussen een koopcontract en een aannemingsovereenkomst;
 • de geldigheidsvereisten van een overeenkomst werden tot in detail uitgelegd;
 • de verschillende soorten aannemingscontracten;
 • het onderscheid tussen een overeenkomst onder aannemers en een contract tussen aannemer en particulier duidelijk

Nieuwe Wet op MarktPraktijken

Hét aandachtspunt van deze boeiende juridische uiteenzetting was ongetwijfeld de zogenaamde ‘WMP’, de nieuwe Wet op de MarktPraktijken, waarvan drie hoofdstukken werden belicht:

 • de grondige hervorming van het economisch recht (regering 2010-2014) – Wetboek Economisch Recht (18 boekdelen);
 • de Europese Richtlijn consumentenrecht (2011/83/EU); en
 • de Wet van 21/12/2013: Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Klaarblijkelijk was dit voor sommige aanwezigen een zware brok, die weliswaar zo eenvoudig mogelijk werd uitgelegd.

algemene voorwaarden tegelzetter

Informatieplicht en andere bepalingen

Wij onthouden alvast dat onder andere de pre-contractuele informatieplicht van toepassing is. Wat dit inhoudt?

De onderneming moet namelijk vóór zij een overeenkomst afsluit op een duidelijke en begrijpelijke manier de nodige inlichtingen verstrekken aan de consument: identiteit van het bedrijf, belangrijkste kenmerken van het product, verkoopsvoorwaarden, en ga zo maar doorPeter Goegebeur

De aannemer-tegelzetter heeft als professionele vakman een informatie- en adviesplicht tegenover de particuliere opdrachtgever. Daarnaast zijn ook deze zaken belangrijk om weten:

 • de opgegeven prijs die in de overeenkomst is vastgelegd, moet steeds inclusief BTW zijn, bij voorkeur opgesplitst;
 • een duidelijke omschrijving van de werken + type contract (forfaitair, regie,…) is eveneens verplicht;
 • indien een voorschot wordt bedongen, moet de consument een bestelbon overhandigd krijgen met minimale vermeldingen: eenheidsprijzen, hoeveelheden, totaal te betalen som, bedrag voorschot, saldo, enzovoort

Overeenkomst buiten verkoopruimten?

Artikel VI 61 tot 74 uit de nieuwe Wet op de MarktPraktijken stelt algemeen dat wanneer een overeenkomst buiten verkoopruimten wordt gesloten, de onderneming (in casu het tegelzettersbedrijf) vóór het sluiten van het contract:

 • een versterkte informatieverplichting heeft ten aanzien van de consument;
 • de particulier gedurende 14 dagen over een herroepingsrecht beschikt;

Een overeenkomst wordt beschouwd als ‘buiten verkoopruimten te zijn gesloten’ indien zij wordt aangegaan:

 • bijvoorbeeld in de woonplaats van de consument, op een beurs, bouwsalon,…;
 • via een communicatietechniek op afstand;
 • tijdens een georganiseerde excursie met commercieel doel

Opgelet: en voorafgaandelijk werfbezoek waar een opmeting werd gedaan met als doel een kostenraming te geven en waarbij men de overeenkomst later in de verkoopruimte van de tegelzetter sluit of met behulp van een communicatie op afstand, maakt geen deel uit van een ‘buiten verkoopruimte afgesloten’ overeenkomst! De klant had hier voldoende bedenktijd en wordt verondersteld voldoende op de hoogte te zijn geweest.

Onderhoudsdemonstraties

Verder werd nog de garantie-inhoud besproken, het beroep op vrijwaring voor verborgen gebreken, enkele suggesties bij het opmaken van offerte en factuur, en als afsluiter nog een zevental interessante tips om in de algemene voorwaarden van de tegelzetter op te nemen.

Na een deugddoende pauze kon het publiek ontspannend toekijken hoe Peter De Ryck, zaakvoerder van Eurosil en beter bekend als de tegeldokter, leerrijke onderhoudsdemonstraties gaf met enkele nieuwigheden uit het uitgebreide Lithofin assortiment. Deskundig advies waar elke tegelzetter meteen mee aan de slag kan!