Advertorial: Schomburg afdichtings componentensysteem

Aquafin-2K / M-Plus en Unifix-S3, speciale bouwmaterialen geproduceerd door Schomburg en gegroepeerd onder de systeemnaam Aquafin-TBS, hebben de technische goedkeuring ontvangen van de BUtgb (Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw). Het ontvangen van een positieve evaluatie voor het waterdichtings- en tegelsysteem bevestigt de betrouwbaarheid en veiligheid die de systemen van Schomburg bieden bij de bouw van balkons, terrassen en zwembaden. De flexibele waterdichtingsslurries, de zeer flexibele tegellijmen en de andere systeemcomponenten bieden een geïntegreerde oplossing voor gebouwen of constructie-elementen die worden blootgesteld aan vocht, water en extreme temperaturen.

Wat

Aquafin-TBS wordt rechtstreeks aangebracht onder tegels, natuursteen of keramische bekleding. Deze verlijmde waterdichting heeft als effect dat de dekvloer van terrassen of balkons niet meer doorweekt geraakt door water, en dat voeguitbloeiing en vorstschade worden voorkomen. In combinatie met de zeer flexibele tegellijm absorbeert het systeem de schuifkrachten die het gevolg zijn van wisselende temperaturen, en de cementachtige structuur van Aquafin-2K / M-Plus en Unifix-S3 helpt externe temperatuursinvloeden af te voeren. Bovendien is Aquafin-2K / M-Plus dampdoorlatend, zeer resistent en conform de geldende bouwvoorschriften. De flexibele, scheuroverbruggende waterdichte slurry of coating hecht zich bovendien zonder primer aan vochtige ondergronden.

Waarom

Wisselende weersomstandigheden zoals wind, regen, sneeuw, hitte en vorst laten doorheen de jaren hun sporen na op externe bouwelementen zoals balkons, loggia’s en terrassen. Hierdoor kunnen spanningen zich ophopen in de substraten waardoor scheuren in tegels en de onderliggende deklagen worden veroorzaakt. Erger nog: de ondergrond die loskomt van de dekvloer. Wanneer ze samen worden gebruikt, absorberen de Aquafin-TBS componenten dergelijke spanningen en temperatuursverschillen waardoor ernstige schade wordt vermeden.

Duurzaam bouwen

Civiele techniek is een zeer complex domein en uiterst uitdagend. Bouwheren stellen hoge eisen want naast economische aspecten en moderne normen spelen ook milieubescherming, gezondheid en duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. ‘Duurzaam bouwen’ is een begrip dat staat voor het gebruik van milieuvriendelijke materialen, waarbij ook rekening wordt gehouden met duurzaamheid, een lange levensduur en weinig onderhoud van het gebouw. Men streeft naar het bouwen of renoveren van gebouwen of constructies die ook na jaren intensief gebruik, nauwelijks tot geen schade vertonen. Kiezen voor professionele en kwalitatieve bouwproducten die bestand zijn tegen de elementen, is dan ook cruciaal.

ATG-certificaat

De recente ATG-certificering bevestigt de kwaliteit van deze Schomburg producten, evenals de productieprocessen en toepassingsmethoden die ermee gepaard gaan. Aquafin-2K / M-Plus en Unifix-S3 zijn beide EC1Plus geclassificeerd en gerangschikt in de A+ VOC-Frankrijk emissieklasse. Ze voldoen ook aan de Belgische VOC-emissievoorschriften voor bouwproducten.

Het ATG-certificaat vermeldt dat Aquafin-2K / M-Plus oppervlaktewaterdichting kan worden toegepast op de volgende bouwelementen:

  • Buitenmuren onder de grond (bv. kelders)
  • Binnenmuren en vloeren in intermitterend natte ruimtes (bv. badkamers en douchecabines)
  • Zwembaden en balkons

Zwembadbouw

Schomburg geeft passend technisch advies over haar zwembad- en waterdichtingssystemen, alsook over voegloze vloercoatings. Door de hoge eisen aan, en de zeer hoge vraag naar zwembaden, thermale baden en sauna’s moet de uitvoerder immers kunnen garanderen dat ze functioneel, veilig en duurzaam zijn. Het gebruik van de juiste waterdichtingstechnologie is dan ook van groot belang.

Veel gespecialiseerde zwembadbouwbedrijven over de hele wereld vertrouwen op de systeemoplossing Aquafin-TBS, zo ook in eigen land. Bij de realisatie van een zwembad in Lommel bijvoorbeeld (architecten: A4 en POS 4; aannemer: Pellikaan), werden Schomburg-producten gebruikt in verschillende toepassingen, dit zowel voor de waterafdichting als voor de plaatsing van de tegels.


Over de Schomburg Group

Schomburg is een internationale groep van bedrijven die gekend staat om de ontwikkeling, productie en exploitatie van functionele productsystemen die veilige bouwwerkzaamheden garanderen. Het brede assortiment omvat structurele waterdichting en reparatie, legsystemen voor tegels, natuursteen en andere dekvloeren, vloerbescherming en coatingsystemen, en betontechnologie. Alle toepassingen voldoen aan de huidige wetten, normen en voorschriften en doordat Schomburg voortdurend investeert in onderzoek en ontwikkeling, garandeert het hierdoor een constante topkwaliteit.

Meer info: www.schomburg.com


Tekst & foto’s: Schomburg Groep