80% van klachten rond keramische vloeren door slecht onderhoud

We weten intussen allemaal dat reiniging en onderhoud van een natuursteenvloer op een heel specifieke manier –lees met aangepaste producten- dient te gebeuren. Vaak rijst de vraag of dit ook geldt voor keramische vloertegels? Na het bijwonen van een expertise in de buurt van Namen zijn wij steeds meer overtuigd van wel…

Oplevering

Volgens de TV (Technische Voorlichting) 237 van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf), die handelt over keramische binnenbetegeling, kunnen we hoofdstuk 8 over het onderhoud van een keramisch tegelwerk kort samenvatten. Men maakt een duidelijk onderscheid tussen reiniging tijdens de werkzaamheden en reiniging na beëindiging van een tegelwerk. Het komt er op neer dat het vanzelfsprekend is dat de reiniging vóór en tijdens plaatsing van vloer- of wandtegels enkel onder de verantwoordelijkheid van de tegelzetter valt. Dit betekent ondermeer dat de voegopeningen regelmatig uitgekuist dienen te worden (mortellijmresten) en de tegels zelf regelmatig met een halfnatte spons gereinigd. Het is zijn job om het tegelwerk vooral na de voegwerkzaamheden netjes achter te laten en de cementsluier zo goed als mogelijk te verwijderen met proper en regelmatig ververst water.

Cementsluier

Na de algemene opkuis van de werf en het definitief verlaten van de bouwplaats “maakt de verantwoordelijkheid van de verdere reinigingswerken geen deel meer uit van de werkzaamheden van de aannemer-tegelzetter”.

En dus spreekt het voor zich dat resterende cementsluier die niet eerder kon verwijderd worden meteen na de voegwerken niet langer de zorg van de tegelzetter kan zijn. Bovendien is het raadzaam poets- en onderhoudsproducten pas te gebruiken na volledige uitharding van stelproduct en voegmortel.

Tijdens het gebruik van onderhoudsproducten dient men de richtlijnen van de fabrikant inzake dosering en toevoeging van water strikt te volgen. Goed naspoelen met zuiver (lauw) water is steeds essentieel! Deze informatie zou best deel uitmaken van de service van de tegelzetter want dit kan heel belangrijk om achteraf onterechte klachten uit te sluiten.

Onderhoud keramische tegels

Expertisegeval

In Gembloux waren we getuige van een expertiseonderzoek met betrekking tot het onderhoud van een keramische bevloering in een nieuwbouwwoning. De volgens de eigenaar onverwijderbare vlekvorming wees naar zijn mening op een slechte kwaliteit van de tegels. Er werden ons vlekken van verschillende aard getoond: rubberstrepen, onuitwisbare potloodlijnen, voegresten, siliconesluiers en ringvorming afkomstig van tegelzuignappen. Na een algemene inspectie door de aanwezige expert werd gestart met het plaatselijk reinigen van de tegels. Gezien de bewoners reeds vethoudende zepen hadden gebruikt om hun vloer te onderhouden, steunde de diagnose van de expert -na bevraging van de eigenaar- op logische vermoedens. Door het feit dat er geen cementsluierverwijderaar meer werd gebruikt na oplevering van de tegelzetter, bleef een onzichtbare vetfilm op de cementresten achter. Bij tegenlicht was hierdoor een wazige vlekmassa zichtbaar.

Uitvoerige tests

Men besloot een test uit te voeren, waarbij de volgorde van de gebruikte producten van kapitaal belang is! Vooreerst werd een intensiefreiniger gebruikt. Na voldoende indringing van het product en goede spoeling met een natte spons, werd een dosis zuivere cementsluierverwijderaar over de bevlekte tegels gegoten. Opnieuw werd voldoende tijd in acht genomen om het product goed te laten inwerken en vervolgens grondig af te spoelen. Pas daarna werd voor elk geval apart een specifiek product gebruikt zodoende de geïdentificeerde vlek helemaal te laten verdwijnen.

Wie het gewenste resultaat wil bekomen, dient steeds eerst zorgvuldig de verpakkingsinformatie te lezen en daarna de gebruiksaanwijzing nauwgezet te volgen! Pas na de hierboven beschreven stappen, waarbij men elk type vlek met het juiste product bestrijdt, kan en mag men een keramisch tegelwerk wekelijks onderhouden met gewone vetvrije onderhoudsproducten. Gepolijste keramische vloeren daarentegen vragen door hun open oppervlaktestructuur iets meer aandacht bij het reinigen. Maar ook hiervoor zijn aangepaste, efficiënte reinigingsproducten in de gespecialiseerde handel te vinden. Na een ontvettende onderhoudsbeurt kan men nadien nog altijd een periodieke dieptereiniging op de vloer toepassen.

Gebrek aan accurate informatie na een geplaatste tegelvloer is meestal de enige oorzaak van een slecht onderhoudsresultaat. Enkele korte reinigingstips en een flesje cementsluierverwijderaar voor de vrouwe des huizes is misschien nog zo geen slecht idee! Eén ding is zeker: ook in dit specifieke geval was absoluut geen sprake van “slechte keramische tegels”!