De (her)financiering van uw onderneming onmogelijk? Think again.

In hun dagdagelijkse werking worden fiscale adviesbureaus regelmatig gevraagd om tussen te komen in de (her)financiering van het bedrijf van hun (kmo)klant. Niettegenstaande de stijging van het aantal kredieten die banken toestaan, blijven deze zeer waakzaam en gaan zij elk dossier aan hun eigen ‘stresstest’ onderwerpen.

Hierin worden drie belangrijke aspecten tegen het licht gehouden:

  • Is een project bedrijfseconomisch haalbaar?
  • Voldoet het management achter het dossier om het project tot een goed einde te brengen? Indien niet, heeft het bedrijf zich laten bijstaan door externe adviesverleners die het tekort aan kennis ondervangen (bijvoorbeeld via een Adviesraad)?
  • Is de eigen inbreng, en de mogelijke waarborgen die door de ondernemer kunnen gegeven worden, groot genoeg?

Praktijkvoorbeeld

Ook al lijkt de (her)financiering van een bedrijf soms op een lijdensweg, met de juiste begeleiding door fiscale adviseurs, zijn er meer mogelijkheden dan u denkt. Günther Van Gysegem, bestuurder van accountancyadvieskantoor Mon3aan, schetst voor u een voorbeeld uit de dagdagelijkse praktijk.

“Vorige maand hebben we een mooi dossier afgerond waarvoor meerdere kredietbeslissingen nodig waren, wat niet eenvoudig was.

Situatieschets:

  • De totale overnameprijs voor het handelsfonds van de verkoper: 405K EUR.
  • Beperkte eigen inbreng 25K EUR en waarborgen van de ondernemer (overnemer).
  • Bedrijfseconomisch was het een realistisch dossier.
  • De ondernemer (overnemer) had de juiste capaciteiten (MBA Vlerick), maar door zijn jonge leeftijd (28 jaar) had hij nog geen ervaring opgebouwd. Zowel zijn vader als broer, beiden ondernemers, ondersteunen het project, zij het eerder commercieel dan financieel.

Het struikelblok van de financiers (bank en PMV)? De eigen inbreng en de waarborgen.

Als adviseur had ik de vader immers afgeraden om nog mee te tekenen gezien zijn naderende pensioenleeftijd. En doordat de eigen inbreng van 25K EUR te beperkt was, werden de eerste aanvragen afgekeurd. Nochtans zag de overname er cashflowmatig positief uit omdat er ook een vendor loan was toegestaan door de verkoper van 80K EUR, dewelke op een korte termijn van twee jaar zou worden afgelost.

Na verdere besprekingen met PMV en de bank werd er beslist dat de koper nog voor een bijkomende inbreng diende te zorgen van 75K EUR. Dit werd gerealiseerd dankzij:

  • 25K EUR winwin leningen van de 3F’s (Fools/Friends/Family)
  • 50K EUR achtergestelde lening van een gelieerde vennootschap

Hierdoor was het totale ‘quasi’ eigen vermogen gestegen van 25K EUR (kapitaal) naar 100K EUR, zijnde 25% van het totale investeringsproject. De jonge ondernemer heeft zich daarenboven voor 50K EUR persoonlijk borg moeten stellen.”

Weerhouden investeringsplan

Schermafbeelding 2018-09-18 om 15.00.09

Laat u adviseren!

Bent u een groeibedrijf, of heeft uw bedrijf financiële moeilijkheden? Laat u dan begeleiden door een fiscaal expert. Mon3aan is een erkend KMO dienstverlener (KMO Portefeuille) en heeft een bijzondere knowhow opgebouwd in het aanvragen en herstructureren van kredieten. Hiervoor maken zij gebruik van het volledige palet aan mogelijkheden die de markt biedt: van PMV tot crowdfundingplatformen.

Meer info via www.mon3aan.be